Keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých! a budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť, a tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých.

Evanjelium podľa Lukáša 14,13

V hoteli Ritz Charles v meste Carmel (Indiana) sa mala konať veľkolepá svadobná hostina. Svadba však bola len niekoľko dní pred udalosťou zrušená a rezerváciu už nebolo možné stornovať. Nevesta preto kontaktovala niekoľko útulkov pre bezdomovcov v okolí a prekvapení hostia boli autobusom dopravení na luxusné miesto, kde sa podával excelentný obed. Miestne podniky venovali hosťom oblečenie, ktoré si mohli pre túto príležitosť obliecť. Prežité chvíle sa im nezmazateľne vpísali do pamäti. Táto mladá žena sa aj napriek svojej bolestnej skúsenosti rozhodla konať nezištne a podeliť sa s tými, ktorí jej to nemohli oplatiť. *
O spoločnosti Stredomoria v prvom storočí by sme mohli povedať, že bola založená na cti a hanbe. Najmä u vtedajších elít boli uplatňované konvenčné pravidlá reciprocity. Dary a pozvánky boli často poskytované s určitými podmienkami, takže chudobní a nemajetní boli znevýhodnení. Ježiš tieto spoločenské metódy používané na zabezpečenie výhodných vzťahov často spochybňoval. Keď pozoroval, že si niektorí hostia vyberajú čestná miesta (Lk 14,7–11), poznamenal: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na čestné miesto, aby medzi pozvanými nebol niekto vzácnejší, ako si ty, a príde ten, čo pozval teba i jeho, a povie ti: ‚Uvoľni mu miesto!‘ Vtedy by si musel s hanbou zasadnúť na posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď a sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy ti prejaví poctu pred všetkými spolustolovníkmi. Veď každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (v. 8–11) To bolo niečo úplne nové! Ale Ježiš tým neskončil. Ďalej učil, ako sa správať k druhým, prijímať chudobných, mrzákov, chromých, slepých a tých, ktorí sa nemali čím odplatiť (v. 13.14). Inými slovami, učil nás prijímať ľudí na okraji spoločnosti. Kto by to mohol byť dnes? Vystrašená tehotná násťročná dievčina? Mladík, ktorého práve prepustili z väzenia? Taká bola Ježišova metóda. On nás oslovil a pozval k svojmu stolu na hostinu, ktorú nikdy nemôžeme splatiť. Pod vplyvom nezaslúženej milosti, ktorú sme dostali, natiahnime ruku a s radosťou prijímajme tých, ktorí sa cítia osamelí, ponížení a bez nádeje.

* Maureen C. Gilmer, „Bride-to-be Calls off Wedding, Invites Homeless to Her Reception,“ IndyStar, November 20, 2017, 9:52 A.M. EST, https://www.indystar.com/story/life/2017/07/13/bride/476828001/.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi