Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil to pole.

Evanjelium podľa Matúša 13,44

Hľadanie pokladu nie je len doménou detí, radi sa pridajú aj dospelí. Raz za čas sa v mieste nášho bydliska koná obľúbený garážový výpredaj, ktorý vždy priláka množstvo záujemcov. V miestnom spravodajcovi sa objavil príbeh jednej ženy, ktorá pri takomto výpredaji urobila skvelú kúpu. Zistila, že zakúpená vec má veľkú hodnotu a neskôr ju predala približne za milión dolárov. Väčšinu získaných peňazí venovala združeniu majiteľov domov. Ako je to teda s hľadaním pokladu?
V staroveku bolo vcelku bežné ukryť mince a cennosti v zemi. Niekedy sa stávalo, že majiteľ zomrel, bez toho aby sa o peniazoch ktokoľvek dozvedel. V uvedenom krátkom podobenstve majiteľ poľa nemá o poklade ani tušenie, inak by samozrejme pole nepredal. Muž, ktorý poklad našiel, ho opäť ukryl. Potom s radosťou predal všetko, čo mal, pole kúpil, a tým sa stal právoplatným vlastníkom poľa i pokladu. Tým najväčším pokladom je Ježišovo kráľovstvo. Nič, čo musíme opustiť, aby sme ho mohli vlastniť, sa mu svojou hodnotou ani nepribližuje. Opustiť všetko ostatné a urobiť Ježiša prioritou nie je obeť, ale číra radosť. Druhé podobenstvo na túto tému je obdobné: „Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju“. (Mt 13,45.46) Potápači vtedy, rovnako ako dnes, hľadali perly, z ktorých niektoré mali v prepočte na dnešné doláre miliónovú hodnotu. Kupec v podobenstve predá všetko, aby získal jedinú perlu veľkej hodnoty. Čo mali „predať“ Matúšovi poslucháči? Svoje náboženské systémy? Svetonázor? Idey? Správanie? Ježišovo evanjelium má väčšiu cenu ako všetko, čo vlastníme. Žiada od vás Boh, aby ste sa niečoho vzdali, aby ste mohli plne prijať evanjelium? Nech sa pre Ježiša vzdáme čohokoľvek, nemôže sa to ani zďaleka rovnať radosti z toho, že máme jeho! Radšej budem mať Ježiša ako čokoľvek iné…

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi