V nedeľu 12.6. sa v Považskej Bystrici stretol na svojom piatom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík v úvodnom zamyslení otvoril biblický text Mat 13,13-20, ktorý hovorí o tom, že Ježiš, v ten istý deň, keď učeníci trhajú klasy v sobotu, keď uzdravuje, keď je vystavený kritike Farizejov a zákonníkov a musí sa brániť, si napriek náročnému programu nachádza čas pre zástupy aj pre svojich učeníkov. Ježiša nie je možné vtesnať do pracovnej doby. Je pre nás vzorom v prístupe k ľuďom ako aj výzvou byť medzi tými, ktorí chcú ísť hlbšie a túžia byť v úzkom kruhu jeho učeníkov.

Predseda Slovenského združenia Bohumil Kern vyjadril poďakovanie za motivačno-duchovný projekt JOEL a v súvislosti s tým za aktívne zapojenie kazateľov i členov cirkvi. Zdôraznil potrebu mať stále na zreteli, že ako kresťania tu nie sme kvôli sebe, ale hlavne pre druhých. Práve to by malo byť vyústením celého projektu. Následne venovali členovia výboru čas modlitbám.

Vedúci oddelenia osobnej služby František Kolesár informoval členov výboru o tom, že program letného Týždňa duchovnej obnovy sa práve finalizuje. Biblický príbeh z evanjelií s tematikou o uzdravení ochrnutého podľa Mar 2,1-12 bude rozdelený do šiestich častí, ktorými bude tematicky zarámovaný každý deň týždňa. Dopoludňajší čas bude venovaný pobožnosti, práci v skupinkách a workshopom. Odpoludnie bude vyčlenené rekreácii a mládežníckym aktivitám. Večerný čas sa bude niesť v duchu chvál, rozjímania nad Božím slovom a zdieľania. Dopoludňajší program pre deti bude v réžii kazateľského manželského páru Mareka a Zuzany Riečanovcov.

Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi informoval o príprave agendy pre mimoriadnu konferenciu Česko-Slovenskej únie cirkvi, ktorá sa uskutoční v nedeľu 23.10.2016 v Brne. Hlavnou tematikou bude otázka uzavierania manželstiev, rozvodov a opätovných sobášov.

Hospodár Slovenského združenia Stanislav Bielik podal informáciu o kúpe pozemku v katastri rómskej osady Rakúsy, kde bude na základe predloženej projektovej dokumentácie vybudované Kresťanské a pastoračné komunitné centrum cirkvi v Rakúsoch. Výbor ho poveril, aby vstúpil do rokovania s príslušnými úradmi o územnom konaní a príprave stavebného povolenia.

V ďalšom bola odsúhlasená nevyhnutná oprava strešného plášťa budovy zboru vo Fiľakove. Okrem toho, na základe predošlého rozhodnutia výboru Slovenského združenia, v súčasnosti stále prebieha schválená oprava strešného plášťa budovy zboru v Považskej Bystrici a rekonštrukcia interiéru zboru v Trenčíne.

Hospodár združenia informoval o realizovanom školení hospodárov jednotlivých zborov cirkvi na Slovensku, ktorého zámerom bolo informovať o spustení serveru, kde by jednotlivé zbory viedli svoje účtovníctvo použitím vypracovaného softwaru.

V závere predseda združenia Bohumil Kern poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Považskej Bystrici za poskytnutie priestorov. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

1 (2)2113344808_492176074310074_392376060097435324_n

 

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi