V nedeľu 4. decembra sa uskutočnilo riadne rokovanie výboru SZ CASD v Banskej Bystrici.

• PERSONÁLNE ROZHODNUTIA

1. Ellen Kapráľová, tajomníčka zboru Prešov, nastupuje ako účtovníčka pre zbory SZ CASD od 1.12.2022 na miesto Slávky Slobodovej, ktorá k 31.12.2022 podala výpoveď.

2. Od 1.12.2022 sa rozširuje pracovný pomer Ingrid Kolesárovej z doterajších 60% na 100%, na základe ktorého k jej doterajším úväzkom 30% pre Stredisko korešpondenčného kurzu a 30% na upratovanie pribudol naviac úväzok 40%, v rámci ktorého preberá na seba zodpovednosť za komunikáciu so všetkými zbormi SZ CASD ohľadom podkladov pre učtáreň.

3. Od 1.1.2023 bude Alexej Muráň na vlastnú žiadosť pracovať ako biblický pracovník pre bratislavský kazateľský región. Jeho činnosť sa do 30.6.2023 opätovne prehodnotí.

4. Rastislav Špalek, absolvent Adventistického teologického inštitútu Česko-Slovenskej únie CASD, vedúci Oddelenia knižnej evanjelizácie pri SZ CASD, ordinovaný starší zboru v Púchove, sa stane zamestnancom SZ CASD a od 1.1.2023 nastúpi ako kazateľ do nástupnej kazateľskej praxe v rajóne pri ordinovanom kazateľovi Jozefovi Plachom. V lete 2024 sa jeho služba prehodnotí.

5. Kazateľ lučeneckého regiónu Marek Kaba nastupuje na jeseň v roku 2023 na dvojročné magisterské štúdium na adventistickej Teologickej univerzite vo Friedensau v Nemecku.

6. Predlžuje sa pracovná zmluva riaditeľky Štúdia Nádej Tamar Hajduškovej na dobu neurčitú od 1.1.2023.

ADMINISTRATÍVNE ROZHODNUTIA

1. Zbor Blatné Remety sa preraďuje na skupinu pod materský zbor Michalovce od 1.1.2023.

2. Zápis z 15. rokovania výboru SZ CASD zo dňa 13.3.2022 sa mení nasledovne: „Patrik Rolín zo zboru Bánovce nad Bebravou nastúpil na pozíciu riaditeľa Štúdia Nádej od 1.1.2022, ale ku dňu 13.1.2022 na túto funkciu rezignoval…“

• HOSPODÁRSKE ROZHODNUTIA

1. Rozpočet oddelení SZ CASD na rok 2023.
2. Rozpočet SZ CASD na rok 2023.
3. Mzdy zamestnancov SZ CASD na rok 2023.

 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi