Pod Tatrami, v Osade Rakúsy vzniklo 28.2. 2015 za zvláštnych okolností nové kresťanské spoločenstvo. Podmienky života v tejto rómskej osade sú veľmi ťažké. Naši spoluveriaci si vzájomne pomáhali ako vedeli, ale nemali svoje priestory na zhromažďovanie. Cirkev sa rozhodla podporiť ich snahu vybudovaním misijného pastoračného centra s modlitebňou, ktorá bola slávnostne otvorená v sobotu 27.10. 2018.

(Viac z histórie založenia zboru v Osade Rakúsy si môžete prečítať na tomto odkaze:

https://www.casd.sk/radostny-zaciatok-cesty-v-rakusoch/)

V súčasnosti je kazateľom tohto zboru Milenko Vučetić, ktorý v regióne pôsobí necelý rok. V nadväznosti na prácu svojho predchodcu, kazateľa Jozefa Pista, so svojimi spolupracovníkmi z miestneho zboru, po intenzívnom štúdiu Písma svätého pripravil k biblickému krstu ponorením niekoľkých spoluveriacich. Slávnostná bohoslužba spojená s krstom sa uskutočnila v sobotu, 30. júla 2022, v priestoroch modlitebne v Osade Rakúsy. Pokrstených bolo 42 nových bratov a sestier (pravdepodobne je to najvyššie číslo krstencov v novodobých dejinách Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa).

Na pozvanie miestneho kazateľa pomáhal pri krste predseda Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Mikuláš Pavlík. „Celá sobota sa niesla v znamení radosti, spontánnosti, spevov, aj sĺz dojatia. Po skončení sme prijali pozvanie na spoločné jedlo. Bolo mi s vami všetkými veľmi dobre a ďakujem za nezabudnuteľnú sobotu!“, napísal Mikuláš Pavlík na svojom blogu.

Vyjadrujeme veľkú vďačnosť predovšetkým Pánu Bohu za túto úžasnú skúsenosť. Ako cirkev sa naďalej modlíme za evanjelizáciu spojenú s praktickou službou, ktorú obetaví spoluveriaci realizujú pod vedením kazateľa Milenka Vučetića medzi rómskou komunitou. Neustále hľadáme spôsoby, ako najlepšie podporiť ich zapálenie pre zvestovanie evanjelia v týchto špecifických podmienkach. Modlíme sa aj za spolupracovníkov, ktorí by boli citliví na volanie Ducha Svätého a rozhodli sa odovzdať svoje schopnosti pre túto službu.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi