Týždeň duchovnej obnovy Slovenského združenia CASD sa niesol pod názvom „Ježiš Kristus v kráľovských knihách“ a uskutočnil sa od 24. do 31. júla v  príjemnom prostredí hotelu SOREA Ľubovňa, v Novej Ľubovni na severe Slovenska v Prešovskom kraji. 150 účastníkov mohlo obdivovať a naplno vychutnávať nádhernú prírodu, v lone ktorej je areál posadený.

Ešte pred raňajkami sa uskutočňovalo každodenné stretávanie pri interaktívnom štúdiu biblických úloh, ktoré bolo spojené s modlitebným stíšením.

Počas dopoludňajších chvíľ prebiehal hlavný program, kedy poslucháči otvárali Bibliu s kazateľom bratislavských zborov, ALEXEJOM MURÁŇOM, ktorý ich prevádzal príbehmi oboch starozákonných kráľovských kníh, nachádzajúc v nich Ježiša Krista. Okrem hovoreného slova rečník odpovedal aj na otázky účastníkov a dokonca spestril týždenný program aj svojimi nezabudnuteľnými hudobnými gitarovými vstupmi.

Bonusom každého dňa bolo, že deti mali svoje vlastné aktivity, aby sa ich rodičia mohli naplno venovať štúdiu Biblie. Veľká vďaka patrí Lýdii Grešovej a jej tímu za ich obetavú a kreatívnu službu pre najmenších. Deti sa stretli s Eliášom, Achabom, Nábotom či Elizejom.

Nezabudnuteľné boli aj spoločné piesne pod taktovkou živej KAPELY, ktoré pretkávali hovorené slovo a spôsobovali, že sa z pasívnych poslucháčov stávali aktívni účastníci oslavy Pána Boha.

Odpoludňajší čas bol venovaný odpočinkovým aktivitám, k čomu región ponúka nevyčerpateľné možnosti.

Počas večerných programov boli predstavené misijné aktivity cirkvi, ako stolčeková evanjelizácia, či rozhovor s miestnym kazateľom Milenkom Vučetićom o tom, ako pracuje v rómskych komunitách; rozmanitá služba humanitárnej organizácie ADRA a jej dobrovoľníkov; služba Youth for Jesus (mladí pre Ježiša);  autorský koncert mladej speváčky Janky Kolesárovej, ktorá sa podelila o svoju tvorbu vychádzajúcu z jej osobných skúseností s Pánom Bohom pri pozorovaní okolitého sveta či čítaní Božieho Slova.

V stredu navštívil a pozdravil účastníkov aj Mikuláš Pavlík, predseda Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa s manželkou Alenkou.

Knižní evanjelisti Vítězslav Fischer so synom Danielom ponúkali účastníkom so zľavou literatúru vydávanú Vydavateľstvom Advent-Orion.

Piatkový večer sa niesol v znamení oslavy Pána, hudobných vstupov samotných účastníkov, poézie a detského programu. Nezabudlo sa ani na oslávencov, ktorí počas Týždňa duchovnej obnovy mali narodeniny.

V sobotu 30. júla 2022 Týždeň duchovnej obnovy vyvrcholil slávnostnou bohoslužbou. Počet účastníkov rozšíril na cca 210. Prišli záujemcovia z blízkeho okolia. Detský program opäť potešil všetkých svojou pestrosťou a nefalšovanou úprimnosťou. Následne na to boli účastníkom predstavené služby nemocničnej a väzenskej kaplánky ako aj misijná služba v malých skupinkách (SGM). Kazateľ Alexej Muráň otvoril s prítomnými príbeh o „Plávajúcej sekere“ a poukázal na to, ako dôležité je, aby sme pozvali Ježiša do svojich životov.

Sobotné odpoludnie prítomní využili k rozhovorom či prechádzkam v prírode.

Večerné stretnutie sa nieslo v duchu vďačnosti všetkým, ktorí prispeli počas celého Týždňa duchovnej obnovy k jeho zdarnému a požehnanému priebehu. Napokon program finišoval koncertom kresťanov, ktorí na svojej ceste životom stretli Ježiša a oslavu samých seba zamenili za oslavu Pána Boha. 

Na Týždni duchovnej obnovy vládla atmosféra vrúcnej spolupatričnosti, srdečného zdieľania sa a vzájomného porozumenia.

Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Všetky aktuality a správy z priebehu Týždňa duchovnej obnovy sú zverejnené na tomto odkaze:

https://tdo.casd.sk/ukazka-strany/

 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi