Sobota 15.5.2021 je v našej cirkvi určená ako sobota zdravia.  Tento rok je zameraná na tému STVORENIA a ZDRAVIA. Pri tejto príležitosti pripravila naša cirkev kázeň a jedinečný  30-minútový dokument s názvom „Health by Design“.

Veríme, že táto sobota bude pre nás všetkých príležitosťou pripomenúť si úžasné piliere nášho života, zdravia a pohody, pripravené naším milujúcim Stvoriteľom.

Využime spoločne túto príležitosť a pozvime aj priateľov a známych ku sledovaniu pripravených programov počas soboty zdravia.

Za Oddelenie zdravia pri Česko-Slovenskej únii CASD, Bohumil Kern

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi