Aj ty túžiš po skutočnom duchovnom spoločenstve? 

Túžiš po mieste, kde ľudia spoločne rastú, počúvajú sa a navzájom si pomáhajú? 

Skús premýšľať o sile a moci života v duchovnej skupinke!

Milí priatelia,

radi by sme vás pozvali na tréningový projekt, v ktorom môžete spolu s nami zažiť nádhernú dynamiku vlastného duchovného rastu v prostredí hlbokých vzťahov a zároveň sa naučiť vytvárať prostredie, v ktorom je možné prirodzene odovzdávať ľudom evanjelium. Ide o polročné školenie malých skupiniek – SGM (Small Group Ministry). 

O čom tréning bude:

SGM II je šesťmesačný program zložený z troch častí, ktoré na seba vzájomne nadväzujú: 

  • prvých 7 stretnutí o tom, ako viesť duchovnú skupinku s veriacimi ľuďmi
  • druhých 7 stretnutí, ako duchovne viesť hľadajúcich neveriacich priateľov 
  • tretích 7 stretnutí, ako predstaviť Krista sekulárnym ľuďom dnešnej spoločnosti 

Tréning je navrhnutý tak, aby ste z neho mohli vyťažiť čo najviac, takže vás bude prakticky sprevádzať obdobím, v ktorom budete mať možnosť paralelne organizovať vlastnú skupinku a vyskúšať si všetko v praxi. Dôraz sa preto nekladie v prvom rade na informácie, ale skôr na to, aby sme získali skutočné vedomie Božieho povolania k praktickej službe a boli ochotní učiť sa za pochodu (learning by doing), podobne ako Ježišovi učeníci. Samotné tréningy SGM sa uskutočnia v rámci večerných stretnutí raz týždenne.

Kto bude trénovať:

Tréningom nás bude sprevádzať jeden z najfundovanejších lektorov duchovných skupiniek v Európe László Szabó (profesor misiológie na Adventistickej univerzite vo Friedensau, Nemecko), ktorý s nami strávi 1-2 stretnutia mesačne, ďalej Ferko Kolesár (predseda SZ), Daniel Kašlík (vedúci mládeže ČSÚ), Tomáš Dymáček (absolvent misiológie vo Friedensau), David Kogut (absolvent a kouč SGM I) a Marek Majtán (vedúci mládeže SZ). Spolu s nimi vás povedú absolventi SGM I, tentoraz v úlohe koučov, pre ktorých to bude pokračovanie ich vlastného tréningu. 

Ako dlho?

Tréning sa začne 1. februára a potrvá do septembra, s výnimkou veľkých prázdnin. Štandardné stretnutie bude vždy jeden večer týždenne na 2 hodiny. Okrem toho sa budú paralelne konať krátke prípravné a hodnotiace stretnutia. Tie sa však budú týkať len niektorých z vás – v tomto prípade môžete počítať s 3 hodinami týždenne. Nad rámec spoločného programu bude možnosť niektoré veci prežiť do väčšej hĺbky v dvojici – bude na vás, koľko času budete chcieť investovať. Koncom júna bude dvojmesačná prázdninová prestávka a v septembri ukončíme celý tréning SGM II 3 poslednými online stretnutiami. Stanete sa vyškolenými a veríme, že aj motivovanými trénermi v službe malých skupiniek! 

Pre koho je tréning určený a ako sa prihlásiť:

Účastníci môžu byť z celej Česko-slovenskej únie, mladí aj starší, skúsení aj neskúsení. Na veku nezáleží. Dôležité je, aby ste boli motivovaní pre túto službu a mali túžbu sa v nej zlepšovať, pretože v nej vidíte Ježišove stopy. 

Zaregistrujte sa:

Od 10. decembra na www.mss.casd.cz , alebo www.mssmladez.cz

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte a obráťte sa na ktoréhokoľvek z uvedených lektorov.

Veľmi sa tešíme sa na krásny a požehnaný polrok cesty s vami 🙂

Boh vám žehnaj!

Za tím SGM II

Dan Kašlík, David Kogut, Tom Dymáček, Ferko Kolesár, Marek Majtán a László Szabó. 

Mgr. Tomáš Dymáček, M.T.S.
+420 775 789 049

Link na prihlášku: https://forms.gle/TantcEnfwRKySiVv6

 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi