Sestry a bratia, s hlbokým zármutkom v srdci, no s nádejou na skoré vzkriesenie Vám oznamujeme, že sestra Amália Kotvová dňa 5. 6. 2021 odišla k dočasnému odpočinku.

Narodila sa 7. marca 1948 v  dedinke Trstené ako druhé dieťa rodičom Jánovi a Amálii Piatkovcom. Tu prežila svoje roky mladosti a dospievania štúdiom a prácou na domácom hospodárstve.

Rodičia ju vychovávali v láske a k viere Pánu Bohu a aj ona sa rozhodla takto žiť a vo veku 20 rokov sa krstom stala členkou CASD.

Po skončení štúdií začala pracovať v OSP v LM ako stavebná technička a neskôr si našla prácu v Považskej Bystrici na Útvare hlavného architekta. 

Ako 24 ročná vstúpila do manželstva s Josefom Kotvom 31.marca 1972 a tak sa vrátila žiť na Liptov, kde pracovala na Inžinierskych stavbách. V tomto období sa im narodili dve deti – syn Jozef a dcéra Daniela.

Nakoniec išla pracovať na Riaditeľstvo diaľnic a tam pracovala až do dôchodkového veku.

Bola obľúbená v školskom, aj pracovnom kolektíve pretože sa ňu dalo spoľahnúť a tiež ochotne pomáhala. Rada sa potom zúčastňovala aj spoločných stretávok.

Vo svojom cirkevnom spoločenstve bola tiež veľmi aktívna a obetavá. Ochotne slúžila v rôznych služobnostiach, kde to bolo potrebné. Rada navštevovala aj starších ľudí, povzbudzovala ich a pomáhala im.

Jej obľúbenou súčasťou života bola hudba, rada spievala a takto slúžila aj pri bohoslužbách v našej modlitebni.

V neposlednom rade sa ujala aj upratovania celej modlitebne, čo ochotne robila celé roky, kým jej to zdravie dovolilo.

Veľkú pomoc poskytovala rodina Kotvovcov aj viacerým vojakom ZS, ktorí, počas socializmu, narukovali tu na Liptov a navštevovali miestny zbor CASD.

V živote Amálky Kotvovej boli najväčšími hodnotami Pán Boh, rodina, práca a cirkevné spoločenstvo a všade bola veľkým obohatením.

Aj keď prišla ťažká choroba, tak ju znášala trpezlivo, statočne a v tichom odovzdaní Božej vôli, rovnako ako žila celý svoj život. Žila v nádeji a presvedčení, že sme  Božích rukách a deje sa s nami Božia vôľa. Zomrela v sobotu 5.júna vo veku 73 rokov.

Na tento Nový rok dostala biblický verš zo Zj 21, 1.3.4, kde je napísané: „Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a mora už niet. Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľuďom a On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr sa pominulo.“

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi