Milé sestry a bratia, drahí spoluveriaci!

 “A teda ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy; ak sa dostáva cti jednému údu, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.” (1 Kor 16, 26.27)

S veľkým zármutkom a s hlbokým súcitom sme prijali správu o tom, že v stredu, 24. novembra, v ranných hodinách došlo k veľkému požiaru rodinného domu Šadlákovcov, našich súrodencov v Pánu Ježišovi Kristovi v Kolároviciach. Šadlákovci sú členmi zboru Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Žiline. Vďaka Božej milosti, sú v poriadku, no ich dom bol požiarom zničený. Sme spolu s nimi vďační za všetkých dobrovoľníkov i profesionálov, ktorí pomáhali priamo na mieste s uhasením požiaru, ako aj tým, ktorí stále pomáhajú pri odstraňovaní jeho následkov. Čo nespálil oheň, zničila voda. Našim milým spoluveriacim v podstate nič nezostalo, všetko bolo v dome zničené. Napriek tomu sa túžia do domu vrátiť. Čakajú ich však veľké výdavky. Je potrebné strhnúť strechu, podkrovie a jedno poschodie, následne na to spraviť nový krov a potom pristúpiť k postupnej rekonštrukcii celého domu.

Táto tragická udalosť sa dotýka nás všetkých, a preto vyhlasujeme finančnú zbierku, ktorou chceme postihnutej rodine vyjadriť okrem morálnej podpory aj svoju praktickú pomoc, ktorú môžete poukázať na dole uvedený účet:

Číslo účtu: Fio banka, 2500341599/8330       

IBAN: SK94 8330 0000 0025 0034 1599

SWIFT: FIOZSKBAXXX

VS: 112021

Správa pre príjemcu: poziar sadlakovci

Všetci, ktorí pracujú vo svojich mobilných telefónoch s aplikáciami svojich bánk, stačí po jej otvorení pri zadávaní platby nasnímať tento QR-kód a zadať sumu v EUR podľa slobodného rozhodnutia darcu:

 
 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi