Oddelenie detí pozýva učiteľov a rodičov detí od 3 do 6 rokov na seminár „Pomôž mi priblížiť sa k Bohu“. Stretnutie predstaví kresťanskú výuku založenú na montessori princípoch. S Monikou Majdišovou pripravujeme ukážkové hodiny, inšpiračnú teóriu aj tvorivý ateliér.

Konanie: 26. november 2022, Kráľova Lehota (penzión Larion)                                                 
Účastnícky poplatok: 3€ (cestovné náklady hradené)

Prihlásenie cez QR kód, alebo online formulár. Viac informácií na https://dss.casd.sk/pomozmi/  

Lýdia Grešová, Detská sobotná škola (lgresova@casd.sk, +421 949 840 414)

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi