Milé sestry a bratia, milí mladí ľudia, milí členovia zborových spoločenstiev,

je to už vyše roka, čo žijeme v „divnom“ čase. Naše deti sú unavené z dištančnej výuky. Mladým ľuďom, a nielen im, chýba sociálny kontakt. Starší a nemocní patria k najohrozenejším. Mnohí z nás zažili, aké to je prísť o svojho blízkeho.

Prežívame pocity únavy, vyčerpania, frustrácie, neistoty, strachu. V spoločnosti sa objavuje strata dôvery v kohokoľvek, chaos, hľadajú sa vinníci a rastie počet ľudí závislých od čohokoľvek, ľudí hľadajúcich pomoc. Začínajú sa prehlbovať sociálne rozdiely, narastajú existenčné problémy, rozkoly v rodinách.

Keď sa začala pandémia spojená s covidom-19, nikoho z nás nenapadlo, že to bude všetko trvať tak dlho. Nevedeli sme si predstaviť, o čo všetko, čo sme pokladali za samozrejmé, prídeme. Hovorí sa, že krízy ukážu pravú tvár ľudí, spoločnosti.

Sme vďační za vlnu solidarity a ochotu mnohých z vás aj v tejto dobe byť tu pre druhých. Sme vďační za zdravotníkov, učiteľov, rodičov a ďalších, ktorí každý deň konajú všetko pre to, aby sa život nezastavil, bol kvalitný a zmysluplný. Vieme, že nie je jednoduché nevidieť sa, nestretávať sa naživo, neprežívať spoločenstvo. Ďakujeme, že sa zaujímate o tých, ktorí sú na okraji, osamotení.

Sme vďační za vás, predstaviteľov zborov, pretože vďaka vám cirkev funguje a napĺňa svoje poslanie. Vďaka vám vzniklo mnoho aktivít, ktoré vytvárajú spoločenstvá, pomáhajú, hľadajú cestu k potrebným. Sme vďační aj za vašu vernosť v prinášaní vašich darov a desiatkov. Veľmi si to vážime.

Chceme sa vám poďakovať, že aj v tomto čase žijete svoje kresťanstvo v praxi. Chceme sa vám poďakovať, že sa delíte s nádejou na Ježišov návrat.

Niekedy sa stane, že chceme počuť niečo, čo sme ešte nepočuli. Ale niekedy je dôležité započuť to, čo je staré, známe a dôležité.

Ježiš Kristus povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.“ (Mat 11,28-30)

Boh je s nami vo všetkom, v čom sa nachádzame. Je s nami aj v čase, ktorý prežívame práve teraz.

Neupínajme sa k lacným vysvetleniam, k skratkovitým riešeniam, nehľadajme mesiášov medzi ľuďmi. Hľadajme a upínajme sa na Boha. Svoju cestu zverme Hospodinovi, dúfajme v neho a on bude konať.

Sme za vás vďační a modlíme sa za vás.

Mikuláš Pavlík, predseda Česko-Slovenskej únie
František Kolesár, predseda Slovenského združenia
Vít Vurst, predseda Českého združenia
Daniel Dobeš, predseda Moravskosliezskeho združenia

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi