S obrovskou vďačnosťou v srdci voči nášmu Bohu dávame do pozornosti vydanie finálnej audioknihy zo série Dráma vekov od pisateľky Ellen Gould Whiteovej, „Z tieňa do slávy.

V poslednom diely pentalógie autorka približuje posledné dve tisícročia, ich významné míľniky a niektoré z dôležitých osobností svetovej histórie. Zameriava sa na priebeh a následky reformačného hnutia v krajinách Európy a podrobne opisuje odhodlanie, zápal, vieru, presvedčenie, skúšky a odvahu hlavných predstaviteľov reformačného hnutia.

Posledné kapitoly knihy sú venované objasňovaniu príčin veľkého sporu medzi dobrom a zlom, ako aj prorockej vízii jeho ukončenia pre celú planétu.

Pozývame vás k jej počúvaniu a prosíme, aby ste si túto audioknihu nenechávali iba vo svojej súkromnej audioknižnici, či playliste. Zdieľaním medzi svojich rodinných príslušníkov a priateľov sa môžete zapojiť do rozsievania semienok, ktorých vzrast v príhodnom čase zariadi Pán Boh.

Tamar Hajdušková, riaditeľka Štúdia Nádej

Odkaz na stiahnutie a počúvanie audioknihy Z TIEŇA DO SLÁVY na rôznych platformách nájdete tu:

https://www.studionadej.sk/produkt/z-tiena-do-slavy/

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi