S radosťou v srdci vám oznamujeme, že 27. mája  uzrela svetlo sveta ďalšia audiokniha zo série Dráma vekov autorky Ellen Gould Whiteovej, „Zo slávy do tieňa“.

V poradí druhý diel série prevedie poslucháča úsekom bohatých a dramatických dejín izraelského národa, od začiatku vlády kráľa Šalamúna až po príchod Ježiša Krista.

Autorka popisuje životy prorokov, kráľov a kráľovien, armádnych dôstojníkov a iných biblických postáv (Eliáš, Šalamún, Ester, Náman Sýrsky….) a vysvetľuje, ako ich rozhodnutia a správanie ovplyvnilo národné dejiny Izraela. Mnohé z postáv sa počas života, podobne ako celý národ, ocitli nielen na úplnom vrchole, ale aj na absolútnom dne. Napriek tomu sú ich životy neochvejným svedectvom o viere v živého a osobného Boha, ktorý trpezlivo robí maximum pre záchranu jednotlivca a celého národa.

Prosíme vás, aby ste povzbudenie a poučenie vyplývajúce z tejto audioknihy zdieľali aj so svojimi známymi na sociálnych sieťach.

Tamar Hajdušková, riaditeľka Štúdia Nádej

Audioknihu ZO SLÁVY DO TIEŇA a odkazy na všetky platformy nájdete na:

https://www.studionadej.sk/produkt/zo-slavy-do-tiena/

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi