S veľkou radosťou vám oznamujem, že od 2. apríla 2021 je zverejnená tretia kompletná audiokniha zo série Dráma vekov od Ellen Gould Whiteovej – Na úsvite dejín. Nemôžem inak, len ďakovať nášmu láskavému Bohu za jeho pomoc, ale myslím pri tom aj na výbornú spoluprácu celého produkčného tímu.

Posledné dva diely série – Zo slávy do tieňaZ tieňa do slávy sú už nahrané a momentálne prebieha mixáž, kontrola a finalizácia. Verím, že do konca roku budú zverejnené.

Pozývame vás, aby ste v tomto prvom diely série navštívili rajskú záhradu, kráčali po ceste praotcov veľkých národov a navštívili komnaty prvých izraelských kráľov! Pri oboznamovaní sa s dejinami zistíme, že aj keď sa historická kulisa mení, hriech má stále rovnaké hrozivé dôsledky. Ale aj Božia záchrana tak ako v dobách minulých aj dnes je blízka všetkým, ktorí o ňu stoja a prijímajú ju.

Prosíme vás, pokračujme aj my v tejto nádeji prameniacej z Ježišovho víťazstva a blízkeho stretnutia s ním a zdieľajte tieto audioknihy ako aktuálne posolstvo so svojimi blízkymi na sociálnych sieťach. Inšpirujme sa týmto výkladom Božieho slova, ktoré chce na ceste za Ježišom povzbudiť každého z nás.

Bronislav Soós, riaditeľ Štúdia Nádej

 

Audioknihu NA ÚSVITE DEJÍN nájdete na:

Ďalšie audioknihy zo série → www.studionadej.sk/drama-vekov/

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi