PF 2023

Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení! (Biblia, Žalm 103:1-2)

Nech v Novom Roku 2023 prežívame intenzívnu vďačnosť za všetky Božie dary, ktoré môžeme prijímať z Božej milosti, ako v práci, tak aj v osobnom a duchovnom živote.

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi