Milí mladí priatelia, tak ako každý rok, aj tohto roku v termíne od 19. do 26. marca 2022 prebehne v našej Česko-Slovenskej únii CASD modlitebný týždeň mládeže. Tohtoročné prednášky boli pripravené Oddelením mládeže Intereurópskej divízie CASD ako študijná príručka a nesie názov „HOSPODINOVI PATRÍ ZEM: SME POVOLANÍ STARAŤ SA O STVORENIE“.

O AUTOROVI:

Bert Seefeldt (44) pracuje ako vedúci mládeže v Nemecku už 16 rokov– najprv na združení, potom na únii. O udržateľnosť sa zaujíma prakticky odmala. Už ako žiak základnej školy sa rozhodol, že bude používať zošity vyrobené z recyklovaného papiera za výrobnú cenu. Keď si všimol, že vodiči áut alebo autobusov stojaci dlhšie na parkoviskách nechali zapnutý motor, zdvorilo ich požiadal, aby ho vypli. Ako dieťa žil v západnom Berlíne, politicky rozdelenom meste. Pretože si uvedomoval jadrovú hrozbu, keď mal deväť rokov v rámci iniciatívy „Deti píšu listy Gorbačovovi a Reaganovi“ napísal osobný list obom prezidentom, v ktorom ich žiadal, aby ukončili studenú vojnu. Po jadrovej havárii v Černobyle v roku 1986 videl, aké zničujúce môže byť civilné využitie jadrovej energie.

Bertova manželka sa volá Nadine. Je otcom Emmy (7) a Luise (5). O to viac je snaha o spravodlivý a udržateľný svet blízka jeho srdcu.

Z OBSAHU:

Hoci zmena klímy, zhoršovanie životného prostredia a nespravod­livosť sú problémy, ktoré sa týkajú nás všetkých, nie sú to obvykle problémy, ktorými sa zaoberáme v našich zboroch a skupinách mládeže. Je to škoda, pretože naša adventistická náuka má v tomto ohľade veľa čo povedať. V podstate nás vyzýva, aby sme praktizovali udržateľný životný štýl a k tomuto spôsobu života viedli aj svojich blízkych.

V nasledujúcich kapitolách by sme vás chceli motivovať k zamys­leniu sa nad základnými myšlienkami a konceptmi našej náuky a uvedomili si, ako ovplyvňuje náš pohľad na udržateľnosť a jej dôsledky. Aby sme rozmýšľali o tom, či ju máme považovať len za trend súčasnej doby alebo ju vnímať ako Božiu vôľu.

V kapitole 1 sa zamyslíme nad tým, čo znamená nielen veriť, že svet bol stvorený, ale sa k svetu aj správať ako k stvoreniu.

Kapitola 2 sa zaoberá témou spravodlivosti. Je podstatou viery len otázka „ako sa dostanem do neba?“ alebo Boh chce, aby sme zakúsili nebo už tu na zemi?

V kapitole 3 sa pozrieme na prikázanie milovať svojho blíž­neho. Bezpochyby ide o základné prikázanie. Ako však prejaviť lásku k blížnemu v globalizovanom svete?

Kapitola 4 je o našich očakávaniach do budúcnosti. Má zmysel, aby sa človek, ktorý verí v návrat Ježiša Krista, snažil o lepšiu budúcnosť na zemi?

Kapitola 5 sa dostáva k jadru veci: Prečo vlastne existuje cirkev? Aký je zmysel jej existencie? Na túto otázku si musíme odpovedať, ak chceme zistiť, či je udržateľnosť v našom spo­ločenstve dôležitá.

Kapitola 6 môže byť pre vás šokujúca. Odhalíme v nej, že častá výhovorka „ja s tým nič neurobím“ môže byť prejavom malej viery.

V kapitole 7 vás chceme inšpirovať k tomu, aby ste rozšírili oblasti svojho vplyvu a dosiahli tak väčšie zmeny.

V kapitole 8 načrtneme, prečo snaha o sociálnu spravodlivosť a záväzok starať sa o stvorenie nie je žiadna zábava, ale reálny spôsob, ako byť svetlom v tomto svete.

FB udalosť:

https://fb.me/e/49bpBHsM6

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi