Celosvetový Modlitebný týždeň Kresťanského domova Cirkvi adventistov siedmeho dňa sa tohto roku uskutoční v týždni od 12.  do 19. februára 2021. Počas tohto týždňa sa adventisti na celom svete budú môcť vo svojich modlitbách prihovárať za manželské páry a ich rodiny. Už tradične bude počas tohto obdobia prebiehať takmer paralelne aj tzv. Národný týždeň manželstva, ktorý je v našej spoločnosti organizovaný od 14. do 20. februára 2021 pod mottom: “Manželský trojuholník?”. Informácie o ňom nájdete tu: https://www.ntm.sk/. Modlitebný týždeň Kresťanského domova CASD môže byť veľmi dobrým vkladom do tejto celonárodnej aktivity vo všetkých regiónoch Slovenska.

Iniciátori NTM v Českej republike pre tento ročník zvolili motto „Straty a nálezy“. V tlačovej správe k NTM uvádzajú: „Možno sme v našom vzťahu niečo stratili a potrebujeme to znova nájsť a obnoviť? Pre niektorých je snáď manželstvo strašiakom, kvôli ktorému stratia mnoho zo svojej nezávislosti, slobody, životného štýlu a možností. Čo jedinečného naopak ale v manželstve získavame? Čo nájdeme tým, že niečo stratíme alebo sa toho vzdáme? Nepomáha nám manželstvo stratiť ilúzie o sebe samých a lepšie porozumieť sebe vo svojich údoliach i vrcholoch – nájsť samých seba? Ako nájsť vzájomnú úctu a cit tam, kde sa vytrácajú alebo sa stratili úplne? Ako sa vyrovnať so stratou partnera, ktorú počas epidémie prežilo mnoho manželov a nájsť silu ísť ďalej? Ako nájsť nový smer v manželstve, keď už naše deti vyleteli z hniezda?“

K danej tematike sme pre vás v spolupráci s vydavateľstvom Advent-Orion a kazateľmi, ktorí sa zaoberajú službou manželským párom a rodinám (Jonczy, Žůrek, Adame, Eder, Dvořák, Lachmanová, Činčala), pripravili sedem zaujímavých výkladov biblických pasáží zaoberajúcich sa touto tematikou. Prednášky však tentokrát do vašich zborov nedorazia v tlačenej, ale elektronické podobe. Vás, vedúcich KD, tajomníkov a kazateľov, prosíme, aby ste prístup k nim sprostredkovali všetkým, ktorí sa s internetom zatiaľ ešte nestačili spriateliť. Dopredu vám za vašu pomoc ďakujeme. Text prednášok Modlitebného týždňa sa Vám rozbalí po kliknutí na dole uvedený odkaz alebo po nasnímaní pripojeného QR kódu. 

Na YouTube a webe HopeTV aj v tomto roku, rovnako ako v rokoch minulých, nájdete príbehy pre deti. Skúsení detskí vyprávači (Škrla, Jonczy R., Jonczy Z., Šubrtová, Čančík, Buchtel, Špác) pripravili pre deti príbehy o svojich životných stratách a nálezoch. Každý večer budete môcť jedným z nich obšťastniť svojich potomkov. Chýbať nebude ani kontaktná relácia, počas ktorého budete môcť v stredu večer v 19 hod. na HopeTV klásť vzácnemu hosťovi, kňazovi a psychiatrovi Maxovi Kašparů, otázky týkajúce sa problematiky manželstva.

Epidémia nám pravdepodobne ešte neumožní veľké spoločenské stretnutia na úrovni zborov či miest,
ale pre manželské páry a ich deti môže byť MTM skvelou príležitosťou k stmeleniu vzájomných vzťahov a priblíženia sa k Bohu.    

Tešíme sa na týždeň prežitý spolu s vami.

Koordinátor Oddelenia adventistickej služby rodinám Česko-Slovenskej únie CASD, Radomír Jonczy

a koordinátor Národného týždňa manželstva v Českej republike, Petr Adame  

  

                                                                                             

Prehľad akcií, ktoré sa budú v rámci NTM 2022 konať, nájdete na stránkach www.tydenmanzelstvi.cz
a www.facebook.com/tydenmanzelstvi. Tu je aj možnosť pre organizátorov registrovať svoje akcie a dať tak o nich vedieť ostatným a médiám.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi