Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoločne schádzame k modlitbám a duchovnému rozjímaniu. Modlitebný týždeň je príležitosťou, ak sa nám to po zvyšok roka nedarí, aspoň na jeden týždeň prežívať duchovné spoločenstvo s blízkymi ľuďmi z nášho okolia. Možno aj takýmto spôsobom nájdeme to správne odhodlanie hľadať takéto požehnanie pri spoločnom štúdiu a modlitbách aj počas ďalších dní, či už bude jar, leto alebo zima.

Tohtoročné prednášky modlitebného týždňa, ktorý bude prebiehať od 3. do 10. novembra, nesú názov „Biblia – Božie slovo“ a je možné si ich vyzdvihnúť v tlačenej forme u zborových traktátnikov. Súčasťou prednášok je od str. 21 aj čítanie pre deti  s názvom „Ako môžeme nájsť poklady v Božom slove?“

V elektronickej verzii je možné si prednášky v PDF stiahnuť tu:  

 

Význam Božieho slova

Počas jedinečného týždňa modlitieb budeme uvažovať o najdôležitejšej, pomerne kontroverznej, ale súčasne i o najvplyvnejšej knihe všetkých dôb – o Biblii. Je to najviac predávaná a najrozšírenejšia kniha na svete. Podľa posledných odhadov bolo vytlačených viac ako 5 miliárd výtlačkov. Biblia je tiež preložená do najviac jazykov. Celý Nový zákon je k dispozícii v 1 333 jazykoch a kompletná Biblia je preložená už do 553 jazykov.

Počas minulých storočí slúžila Biblia ako sprievodca, poskytovala útechu a dodávala odvahu miliónom ľudí. Biblia bola mnohokrát zakazovaná, jej nepriatelia ju pálili, ničili a prekrucovali jej obsah.

Aký vplyv má táto stará kniha s nadčasovým posolstvom na nás, na adventistov siedmeho dňa? Ako môžeme zostať verní Bohu a jeho slovu, napriek tomu, že žijeme v zložitom postmodernom svete? Odpovede na tieto a ďalšie podobné otázky nájdeme v nasledujúcich prednáškach a pri skúmaní samotného Božieho slova.

Tohtoročné modlitebné prednášky ponúknu praktické riešenie otázok, ktoré sa týkajú zjavenia a inšpirácie Biblie. Odhalia princípy, ako je možné čítať Bibliu takým spôsobom, aby sme zostali verní jej posolstvu. Pri čítaní sa budeme tiež zaoberať ďalšími dôležitými tematikami: Ako mi Biblia môže ukázať na Ježiša? Ako mi môže pomôcť rozlišovať medzi tým, čo je správne, a čo je špatné? Ako mi môže poskytnúť nádej a odvahu pro tieto posledné dni?

Chcem vás ako členov celosvetovej rodiny cirkvi povzbudiť k tomu, aby ste si každý deň tohoto týždňa modlitieb vyčlenili čas ku stíšeniu, aby ste sa dozvedeli viac o Biblii, modlili sa a načúvali Božiemu hlasu, ktorý k nám prehovára zo stránok jeho slova. Nech vám Pán Boh žehná pri príprave na jeho skorý návrat. Maranatha!

Ted N. C. Wilson, predseda Generálnej konferencie

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi