Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa v spolupráci s Adventistickým teologickým inštitútom a s vydavateľstvom Advent-Orion pripravuje pre účastníkov teologickej konferencie unikátnu knihu od špičkových autorov JIŘÍ MOSKALA – JOHN C. PECKHAM s názvom: BOŽÍ CHARAKTER A POSLEDNÁ GENERÁCIA v slovenskom jazyku. Pre účastníkov konferencie bude k dispozícii v obmedzenom množstve za cenu 10 €. Následná predajná cena bude 15 €. Kniha bude k dispozícii prvýkrát až v deň konferencie priamo na mieste konania. 

Úryvok z knihy zo str. 152:
Proces posvätenia je v živote človeka často neviditeľný a nepostrehnuteľný. Preto je zavádzajúce hovoriť o perfekcionizme alebo o možnosti získať bezhriešny život na tejto zemi. Ellen G. Whiteová nasledujúcimi slovami napomína tých, ktorí učia perfekcionizmus: 
„Čím bližšie budeš k Ježišovi, tým hriešnejší si budeš pripadať.“ (EGW: SC 64) 
„Kristus je náš vzor, dokonalý a svätý príklad, ktorý máme nasledovať. Tomuto vzoru sa nikdy nevyrovnáme, ale môžeme ho napodobovať a podobať sa mu podľa našich možností.“ (EGW: “Conquer Through the Conqueror”, Advent Review and Sabbath Herald, February 5, 1895, 81) 
Jasne tiež vyhlásila: „Nemôžeme povedať: Som bezhriešny, kým toto skazené telo nebude zmenené a pretvorené na jeho slávne telo.“ (EGW: “Abide in Me”, Signs of the Times, March 23, 1888,178)

Celá kniha v PDF:

 

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi