Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie v spolupráci s Vydavateľstvom Advent-Orion vydáva unikátnu elektronickú knihu v PDF s názvom UDALOSTI ČASU KONCA A POSLEDNÁ GENERÁCIA. Podnadpis Explozívne 50. roky 20. storočia naznačuje, že publikácia svojím obsahom reflektuje dôležité obdobie v dejinách cirkvi s nemalým dosahom na chápanie niektorých otázok týkajúcich sa oblasti soterológie a eschatológie v súčasnej adventistickej teológii.

Autor George Raymond Knight (narodený 1941), popredný historik, autor a pedagóg adventistov siedmeho dňa, je emeritným profesorom cirkevných dejín na Andrews University v USA.

Základnou tézou tohto hodnotného literárneho diela je, že dnes nepochopíme adventizmus a jeho teologické zápasy, ak  nepochopíme udalosti z 50. rokov 20. storočia (kapitoly 2 – 4). Dve hnutia, ktoré v tom desaťročí vznikli, určili teologickú agendu cirkvi na ďalších šesťdesiat rokov v témach, ktoré súvisia so spasením, a zjavne to bude pokračovať aj v dohľadnej budúcnosti.

Poznámka k názvu. Názov knihy má tri časti. V mnohých ohľadoch je dominantný podtitul, pretože hlavným bodom diskusie je desaťročie okolo roku 1950, kedy sa kládol dôraz na teológiu poslednej generácie v jej rôznych formách. Časť názvu „udalosti času konca“ odkazuje na udalosti, ktoré súvisia s teológiou poslednej generácie. Z toho vyplýva, že čitatelia v tejto knihe nenájdu systematickú a  rozsiahlu diskusiu o udalostiach posledných dní.

Cieľom pisateľa nie je preskúmať každého významného autora, ba ani vypreparovať odlišné odtiene každej vybranej knihy, ale ukázať, že udalosti z 50. rokov 20. storočia stále z rôznych hľadísk určujú agendu adventistických pisateľov.

Autor publikácie sa modlí a dúfa, že táto malá kniha pomôže ľuďom uviesť spory z 50. rokov a pretrvávajúcu polemiku na pravú mieru a poskytne návod na východiská pre tých, ktorí majú záujem hlbšie sa zaoberať problémami, ktoré otriasajú cirkvou takmer sedem desaťročí.

Knihu si môžete stiahnuť v PDF tu (kliknite na odkaz):

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi