Milé sestry a bratia, milá Božia rodina, s hlbokým smútkom, no zároveň s nádejou na skoré vzkriesenie vám oznamujeme, že Pán života a smrti si povolal k dočasnému odpočinku v požehnanom veku 90 rokov našu milovanú sestru Emíliu Turcerovú, manželku kazateľa evanjelia brata Ľudovíta Turcera. S našou drahou zosnulou sa rozlúčime v utorok dňa 23.10.2018 o 14,00 hod. v Dome smútku v Krížovej Vsi pri Spišskej Belej. Bratovi Ľudovítovi Turcerovi i všetkým pozostalým prajeme Boží pokoj, objatie a potešenie.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi