Všetkých borcov a pohoďákov pozývame k štúdiu vybraných častí Knihy kníh. Prihlasovanie na 8. ročník súťaže v štúdiu Biblie je spustené. Prvé kolo prebehne počas apríla (jeho súčasťou sú 3 testy), finále sa uskutoční 21. mája v Liptovskom Hrádku.

Študovať budeme vybrané časti 2. Samuelovej knihy, kapitoly z Kazateľa, Žalmov aj Skutkov sv. ap.

Okrem odznakov, diplomu a knihy môže najlepší z kategórie BOREC získať zaplatený pobyt na letnom kresťanskom tábore.

Podrobné a aktuálne informácie nájdete na dss.casd.sk. Prihlasovanie je možné do 27.3.

 

Lýdia Grešová, Detská sobotná škola

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi