Počas tretieho štvrťroku 2022 budú veriaci zo zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa študovať tematiku  s názvom: “TRPIEŤ S KRISTOM“. Autorom predmetných Biblických úloh je Gavin Anthony. Vyrastal na Srí Lanke ako dieťa misionárov. Pracoval ako kazateľ v Anglicku a počas písania týchto lekcií pôsobil ako predseda združenia na Islande.

Materiály k spoločnému štúdiu pripravuje Oddelenie sobotnej školy. Záujemcovia si môžu biblické úlohy v tlačenej forme objednať u svojich zborových traktátnikov. Elektronická verzia celej biblickej úlohy v PDF je ku stiahnutiu po načítaní pripojeného QR kódu, alebo na doleuvedených odkazoch:

Na stránke Oddelenia sobotnej školy je možné nájsť aj niektoré pomocné materiály k predmetnej biblickej úlohe tu: 

https://sobotnaskola.casd.sk/

Na spomínanej stránke Oddelenia sobotnej školy sú okrem toho každý týždeň vyvesované video dokumenty – Bible pro dnešek, kde pozvaní hostia, diskutujú nad každou z 13 biblických úloh aktuálneho štvrťroku.

Dovoľujeme si dať do pozornosti jednu z možností ako sa dostať pohodlne a jednoducho k aktuálnym lekciám sobotnej školy. Dokonca nielen k lekciám, ale aj k video zamysleniam HopeTV a audio formátu lekcií sobotnej školy.

Ide o Android aplikáciu pre smart zariadenia, ktoré vlastní veľká väčšina z nás.

Aplikácia (lekcie sobotnej školy) je v troch jazykových verziách (SK,CZ, EN) a teda užívateľ má prístup k lekciám sobotnej školy v slovenskom, českom a anglickom jazyku.

Jazyková verzia sa nastaví automaticky pri inštalácii aplikácie, čiže ani s tým nemá užívateľ problém.

Tu je odkaz na aplikáciu: 

http://shorturl.at/jpAH9

Ide o smart zariadenia s operačným systémom ANDROID a prípadní záujemcovia ju môžu nájsť v Google Play:

Potom tu je aj druhá možnosť inej aplikácie (pôvodom z Austrálie), kde sa dá voliť medzi viacerými jazykmi (vrátane slovenčiny) a kde po kliknutí na biblický text sa ten text otvorí. Je tiež pre operačný systém ANDROID a dostupná v Google Play:

 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi