Milí priatelia, prosíme vás, zapojte sa do celosvetovej aktivity, ktorá môže pomôcť mnohým deťom!

Pozorne si prečítajte text, pozrite si pripojené video a prosíme, zapojte sa!

Všade na svete je možné pomôcť školopovinným deťom, ktorým je odopieraná školská dochádzka. Z toho dôvodu vzniklo globálne, adventistami vedené hnutie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby každé dieťa na svete chodilo do školy, dokončilo si vzdelanie a mohlo naplniť potenciál, ktorý doň Boh vložil. Cieľom petície ako “nástroj k väčšiemu hlasu” je získať k 3. 7. 2020 celosvetovo 1000 000 podpisov (800 000 ľudí sa už podpísalo).

Prečo ADVENTISTI?

Cirkev adventistov siedmeho dňa má na celom svete 20 miliónov členov a druhú najväčšiu sieť súkromného vzdelávacieho systému na svete. Máme nielen výnimočnú príležitosť, ale tiež morálnu a kresťanskú zodpovednosť uistiť sa, že každé dieťa, kdekoľvek na svete, má možnosť chodiť do školy a získať kvalitné vzdelanie bez ohľadu na rasu, náboženstvo, alebo okolnosti.

Volanie po tom, aby: “každé dieťa, nech už je to kdekoľvek na svete, bolo v škole”, je rozpoznanie hodnoty a potenciálu každého jedného dieťaťa. Každé dieťa je Božie dieťa – prevzácne v Jeho očiach – a zaslúži si príležitosť žiť život dôstojne a zmysluplne, slobodné od zneužívania a pút chudoby.

Prečo teraz?

Celosvetové čísla detí, ktoré nenavštevujú školu sa zmenšili od roku 2000 takmer na polovicu. Tento proces sa ale v roku 2012 takmer zastavil. Je nevyhnutné urobiť niečo preto, aby všetky deti, dospievajúci či mladí, chodili do školy a dokončili svoje vzdelanie.

Práve dnes, vydajú 41 000 dievčat, ktoré majú menej ako 18 rokov. Dnes zomrie 15 000 detí na choroby, ktoré vieme liečiť. Dnes, viac ako jedna miliarda ľudí musí denne prežiť z menej ako $1,25. Dnes, 262 miliónov detí nejde do školy. Ak niečo neurobíme, nepôjdu do školy ani zajtra. Toto bude viesť k tomu, že ďalšie mladé dievčatá sa budú musieť vydať, rodiac bábätká s vyššou šancou na úmrtie počas dojčenského veku a cyklus chudoby sa bude točiť stále rýchlejšie. Nečakajme na ďalší deň, aby sme niečo urobili.

Informácie:

Nijaké dieťa by nemalo mať obmedzený prístup ku vzdelania. Bez ohľadu na to, kde žije. Bez ohľadu na to, že vláda neposkytuje adekvátne a bezplatné vzdelávanie. Bez ohľadu na to, že pochádza z chudobnej rodiny. Bez ohľadu na to, že utieklo s rodinou pred vojnou. Bez ohľadu na pohlavie, etnickú príslušnosť alebo postihnutie. Každé dieťa, kdekoľvek na svete, má právo chodiť do školy a získať vzdelanie. Nanešťastie 262 miliónov detí, dospievajúcich a mladých toto právo nemá.

Dieťa, ktoré nechodí do školy, je viac ohrozené, že bude zneužité pašerákmi ľudí, verbovačmi do armády, rastie u neho riziko skorého manželstva, pubertálneho tehotenstva a detskej práce. Nevzdelaní dospelí nemajú schopnosti dostať sa z chudoby a ich deti čelia bariérám v každej fáze svojho života: riziko, že zomrú ako bábätká, podvýživa spôsobí obmedzenie ich mentálneho a fyzického vývoja, čím cyklus chudoby pokračuje a pridáva ďalšiu generáciu. Bez vzdelania sa nezmení nič. Nevýhody sa stupňujú a chudoba pokračuje.

Prečo je tak veľa detí, ktoré nenavštevujú školu?

1. Vonkajšie prostredie: Nedostatočne podporovaný a neadekvátny vzdelávací systém takmer určite zabúda na najviac znevýhodnené deti. U dievčat je zvýšené riziko, že do školy nechodia, ak nemajú zabezpečené hygienické potreby, dôstojnosť a bezpečie. Deti žijúce vo vidieckych oblastiach, tie čo žijú v chudobe a tie, čo majú nejakú formu postihnutia, majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že nebudú chodiť do školy. Konflikty a ďalšie naliehavé situácie nútia rodiny sťahovať sa z miesta či krajiny pôvodu, čím sa prerušuje vzdelávací proces. Takáto situácia momentálne ohrozuje viac ako 30 miliónov detí.

2. Rodinné okolnosti: Chudoba a nedostatočné vzdelanie rodičov limitujú ich možnosti. Často stoja pred rozhodnutím, ktoré dieťa bude chodiť do školy a ktoré pôjdu do práce (vrátane nútených), budú sa starať o mladších súrodencov, o domácnosť alebo sa ešte ako deti vydajú (dievčatá).

3. Diskriminácia: Niektoré spoločnosti, kultúry a náboženstvá si nevážia vzdelanie každého dieťaťa rovnako, takže niektoré deti čelia ďalším zábranám pre kultúrne normy týkajúce sa ich pohlavia, etnickej príslušnosti, právneho postavenia alebo nejakej formy postihnutia.

Kľúčové štatistiky:

⁃ Jedno z 5 detí na svete nechodí do školy

⁃ Približne 90 percent postihnutých detí v rozvojových krajinách nechodí do školy

⁃ U utečencov (detí) je 5x väčšia pravdepodobnosť, že nebudú chodiť do školy ako ne-utečenci (deti).

⁃ 25 miliónov detí vo veku prvého stupňa základnej školy nikdy nechodilo do školy a ak bude súčasný trend pokračovať, tak ani nikdy chodiť nebudú.

⁃ Ak všetky dievčatá dokončia svoje druhostupňové vzdelávanie, bude: o 49% menej detských úmrtí, o 64% menej detských sobášov, o 59% menej detských tehotenstiev a vzdelaná žena zarobí o 45% viac ako žena bez vzdelania.

131 miliónov dievčat na celom svete nechodí do školy. Dievčatá majú o 1,5 krát väčšiu pravdepodobnosť ako chlapci, že nebudú chodiť do základnej školy. To znamená, že 15 miliónov dievčat, v porovnaní s 10 miliónmi chlapcov vo veku prvého stupňa základnej školy, nikdy nebudú mať príležitosť naučiť sa čítať a písať.

Prekážky vo vzdelaní:

Skoré manželstvo a tehotenstvo

Dievčatá, ktoré otehotnejú v skorom veku, prestanú chodiť do školy, a to aj vtedy, ak po pôrode chcú. Tretina dievčat v rozvojových zemiach sa vydáva pred 18. rokom života a každé 9. dievča sa vydáva pred dovŕšením 15. roku života.

Vzdialené oblasti

V rozvojových krajinách majú dievčatá žijúce na vidieku dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že nebudú chodiť do školy, ako dievčatá v meste. Je to dané tým, že v odľahlejších oblastiach je často väčší výskyt sociálnych a kultúrnych prekážok, nutnosť práce a tiež prekážka vzdialenosti od najbližšej školy.

Chudoba

Chudoba núti mnohé rodiny vyberať si, ktoré z ich detí pôjdu do školy. Často sú na tom horšie dievčatá, pretože je známy postoj, že vzdelanosť u dievčat nie je taká dôležitá ako u chlapcov. Namiesto školy sú dievčatá posielané do práce alebo ostávajú doma aby pomáhali s domácnosťou, alebo ich rodičia vydajú.

Menštruácia

Mnohé dievčatá neprídu do školy počas menštruácie, alebo úplne prestanú chodiť do školy, keď začnú menštruovať. Dievčatá v sub-saharskej Afrike vynechajú 20% školského roka z dôvodu menštruácie, pretože nemajú adekvátne hygienické vzdelanie alebo toaletné zariadenia.

Dievčatá, ktoré nechodia do školy, sú viac náchylné na skorý vydaj, pubertálne tehotenstvo, detskú prácu, sexuálne zneužívanie a obchod s bielym mäsom. Nevzdelaná žena je menej schopná robiť rozhodnutia o svojom tele a živote a je veľmi ohrozená problémami spojenými s materstvom a pôrodom (môže končiť smrťou) a je tiež pravdepodobnejšie, že jej deti budú podvyživené a zomrú ako maloleté.

Ako bude petícia použitá?

Petíciu použijeme na to, aby sme svetovým predstaviteľom a vodcom ukázali, že potrebujú urobiť naliehavé opatrenia preto, aby každé dieťa mohlo dostať kvalitné vzdelanie.

Ako vyplniť petíciu: https://inschool.adra.org/petition

Výzva: Pomôžte nám vyzbierať 1 milión podpisov

Cieľ: Chcem, aby sa svetoví lídri zaviazali zabezpečiť, aby všetky deti, adolescenti a mládež mali prístup zadarmo, k spravodlivému a kvalitnému základnému a stredoškolskému vzdelávaniu

First Name: Meno

Last Name: Priezvisko

Choose a Country: Vyberte krajinu (Slovakia)

Email: e-mailová adresa podpisujúceho

Zip Code: PSČ

Označiť okienko:

By signing this form I confirm I am over 13 years old.: Potvrdzujem svojim podpisom, že mám viac ako 13 rokov. (Povinné!)

I agree to receive communications from ADRA.: Súhlasím s tým, aby som dostával  informácie od organizácie ADRA. (Nepovinné!)

ZELENÝ OBDĹŽNIK: SUBMIT: Potvrdzujem

Informácia o ochrane osobných údajov: https://www.adra.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi