97a787f8d6fb66aaef15fa858aa433ea_l

Adventisti majú v propagovaní zdravého spôsobu života veľmi dlhú tradíciu. Túžbou mnohých z nich je nasledovať Kristov príklad a slúžiť ľuďom v ich potrebách aj v oblasti zdravia – učiť ich, ako žiť zdravo. Z tohoto dôvodu existujú po celom svete stovky kliník, nemocníc, sanatórií a centier zdravia, kde adventisti poskytujú zdravotnícke a lekárske služby.

Dôležité predpoklady k naplnenému životu v zdraví

Čo teda adventisti siedmeho dňa učia o zdraví? Tu je niekoľko kľúčových princípov:

 1. Boh v nás prebýva, sme jeho chrámom.
 2. Máme slobodnú vôľu.
 3. Strava je dôležitá.

Celozrnná, nerafinovaná rastlinná strava je základom zdravého jedálneho lístku. Niektorí adventisti síce jedia mäso, býva to však s mierou a nie príliš často – za súčasne zvýšeného príjmu ovocia, zeleniny, orechov, strukovín a celozrnných obilnín. Väčšina adventistov konzumuje mlieko, mliečne výrobky a vajcia; i tu sa však obvykle prejavuje tendencia s ich užívaním to nepreháňať.

 1. Sme stvorení k pohybu.
 2. Tabak, alkohol a ďalšie drogy poškodzujú zdravie.
 3. Kľúčom je striedmosť.
 4. Odpočinok posilňuje zdravie.
 5. Čisté životné prostredie je predpokladom pre zdravie.
 6. Zdravie zahrňuje celého človeka.
 7. Nevynechávajme lekársku starostlivosť.

Čo odhaľuje vedecký výskum

Vieme už, že väčšina adventistov žije zdravšie ako ostatná populácia. Z tohto dôvodu sponzorujú rôzne organizácie výskumy týkajúce sa špecifík zdravotných návykov adventistov. Napríklad na kalifornskej univerzite v Loma Linde prebieha aktuálne tzv. Adventist Health Study-2, ktorá je dotovaná z prostriedkov National Institutes of Health (NIH) a zahrňuje viac ako 90 000 členov Cirkvi adventistov po celej Severnej Amerike.

Predošlé výskumy zistili, že adventisti majú ako skupina menej srdcových ochorení, nižší výskyt mnohých druhov rakoviny a dožívajú sa v priemere podstatne vyššieho veku ako bežná populácia. Adventist Health Study-1 prišla s mnohými významnými zisteniami:

 • Ženy adventistky žili v priemeru o 4,4 roku dlhšie a muži adventisti o 7,3 roku dlhšie ako ich neadventistickí susedia.
 • Vedecký výskum identifikoval u adventistov päť faktorov z oblasti životného štýlu, vďaka ktorým sa dožívajú až o 10 let vyššieho veku ako ich susedia. Týmito faktormi sú nefajčenie, jedálny lístok založený na rastlinných potravinách, prakticky každodenná konzumácia orechov, dostatok pohybu a udržovanie primeranej telesnej hmotnosti.

„Hospodin dáva svojmu ľudu silu, Hospodin žehná svoj ľud pokojom.“ Žalm 29,11

Výsledky Adventist Health Study-2 ukazujú na ďalšie prospešné účinky plynúce z prevažne rastlinného jedálneho lístku. V porovnaní s nevegetariánmi majú adventisti vegetariáni:

 • nižší výskyt obezity (v priemere vážia o 15 kg menej ako nevegetariáni);
 • menej cukrovky (asi o 55 percent nižší výskyt);
 • menej hypertenzie (o 42 percent nižší výskyt);
 • nižšiu hladinu cholesterolu (asi o 55 percent);
 • menej rakoviny (napr. asi polovičný výskyt rakoviny hrubého čreva);
 • menej srdcových ochorení (o 30–50 percent nižší výskyt infarktu);
 • nižšiu celkovú úmrtnosť (podľa posledných výsledkov o 12 percent nižšie riziko úmrtia z akejkoľvek príčiny).

Teraz už viete, čo adventisti učia o zdraví a prečo ostatných povzbudzujú k dobrej životospráve. Keď máte záujem o dlhý a plnohodnotný život, môžete i vy mať prospech z týchto jednoduchých, ale nesmierne dôležitých rád.

Viac sa o tejto tematike môžete dozvedieť tu: Adventisti a zdravý život

Alebo v pripojenom videu:

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

 • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
 • Sobotná škola
 • Priamy prenos bohoslužieb
 • Spievajme Hospodinovi