Počas našej humanitárnej misie v Ugande sme mali príležitosť zúčastniť sa bohoslužby počas soboty v jednom zo zborov CASD v utečeneckej oblasti Kyaka II.

Spoločenstvo tvoria ľudia, ktorí do krajiny prišli ako utečenci. Väčšina členov pochádza z Konga a Rwandy. Majú rozdielnu kultúru, hovoria rôznymi jazykmi a aby sa dorozumeli potrebujú prekladateľov. Spája ich však spoločná viera v Pána Boha. Počas koronakrízy využili čas lock downu aby si postavili novú modlitebňu. Použili pri tom lokálne technológie a materiály (drevo, rákosie, odpad z kukurice, vlnitý plech a ako omietka poslúžilo obyčajné blato…).

To čo robí cirkev spoločenstvom, však nie je budova, ale ľudia. Starajú sa o množstvo sirôt a vdov, ktoré tu našli svoje útočisko.

Je to zbor, ktorý je najbližšie pri našej farme a priviedol nás sem jeden z našich robotníkov, ktorý je tiež členom tohto zboru. Sme radi že aj tu sme našli svojich spoluveriacich, ktorí sa aktívne zapájajú do služby svojim blížnym. Bolo pre nás dojímavé vidieť, ako sa dokážu rozdeliť s tým málom čo majú a obetovať sa pre druhých. (Utečenci aktuálne dostávajú finančnú podporu vo výške 640 UGX na osobu a deň, čo je cca 0,20.-€) Päťčlenná rodina musí vyžiť z 1.-€ na deň. Napriek tomu sa dokázali vyzbierať, aby kúpili drevo a krytinu na modlitebňu a tiež sa starajú o núdznych zo svojho stredu… Modlitebňa ešte nemá dvere ani okná, ale už slúži svojmu účelu.

Počas soboty tu účinkoval zborový spevokol, klub Pathfinder, starajú sa o množstvo veselých detí, organizujú vlastnú školu.

Boli by veľmi vďační ak by sme nadviazali dlhodobé partnerstvo a systematicky tomuto zboru pomáhali. Možno aj toto je cesta pre naše zbory ako sa zapojiť do služby…

Ďakujeme za vaše modlitby a tiež každú formu podpory. ADRA Slovensko pre projekt „misia Afrika“ používa samostatný účet SK65 8330 0000 0020 0179 0154. (Po otvorení bankovej aplikácie v mobile môžete platbu realizovať aj naskenovaním pripojeného QR kódu)

Z Ugandy: Stano Bielik (riaditeľ ADRA Slovensko), Robin Turcer, Miroslav Číž, František Tóth a Veronika Zimová (dobrovoľníci)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi