2 % MÔŽU UROBIŤ ROZDIEL

Niekedy stačí len veľmi málo a zmeniť sa toho môže veľa. Aj tento rok majú fyzické a právnické osoby možnosť rozhodnúť, na aký účel budú použité 2 % z ich daní. Legislatíva Slovenskej republiky tak umožňuje podporiť občianske združenia, neziskové fondy a organizácie, ktoré sa podieľajú na podpore a ochrane zdravia, poskytovaní sociálnych služieb, podpore a rozvíjaní telesnej kultúry, vzdelávania, ochrane životného prostredia a v neposlednom rade aj organizácii dobrovoľníckej činnosti.

Daň, ktorú fyzické, právnické osoby a zamestnanci odvádzajú štátu, tak môže byť čiastočne určená aj na podporu humanitnej organizácie ADRA a občianskych združení Pathfinder či Život a zdravie. O využití dvoch percent môžu daňoví poplatníci rozhodnúť do 31. marca, respektíve 30. apríla 2020. Tlačivá a podrobné informácie o tom, ako určiť 2 % z vašich daní práve jednej z týchto organizácií, nájdete na ich webových stránkach:

https://www.adra.sk/2percenta/

http://www.pathfinder.sk/2-z-dane/

 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi