Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Matúš 6,34

„Nerobte si starosti o zajtrajšok!“ Svojho času som bol na podobné výroky alergický – „nič si z toho nerob“,
„všetko bude dobré“ – proste také tie povrchné reči, ktoré človeka skôr pobúria, ako by mu naozaj pomohli.
Aj tieto Ježišove slová boli napádané, a to hneď z dvoch strán. Po prvé, nie je Ježiš naivný idealista, keď si predstavuje život v prírode a zápas tvorstva o obživu tak jednoducho? Aj vtáky predsa musia zabíjať, aby sa uživili, a sú aj samy požierané. Po druhé, nenabáda nás tu Ježiš k životu bez plánovania, cieľavedomosti a podnikavosti? Je žiaduce žiť „z ruky do úst“?
Niektorí kresťania možno chápu Ježišove slová (vedome či nevedome) týmto spôsobom. On tu však nehovorí o pasívnom, naivnom či nezodpovednom životnom štýle. Z kontextu je zrejmé, že Kristus z nás chce sňať bremeno falošných predstáv o tom, že sa môžeme vlastnou prácou dostatočne zaistiť proti všetkým protivenstvám života. Takéto predstavy vedú ku sklamaniu, stresu a vyhoreniu. Pokiaľ si budeme „zhromažďovať poklady v nebi“ (Mt 6,19) a nebudeme slúžiť mamone (Mt 6,24), môžeme žiť svoj život v pokoji, „nie ako svet dáva“ (Jn 14,27).
Tento pokoj sa nedá ani kúpiť, ani získať prácou!

Pane, ďakujeme Ti za to, že môžeme svoj život zveriť do Tvojich rúk a netrápiť sa tým, čo príde zajtra!

Jiří Koun

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi