Kormidelník

Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Lukáš 19,10

V prístave v Buffale stojí kríž. Na ňom je nápis „Kormidelníkovi Johnovi Maynard vďační cestujúci lode Schwalbe. Zomrel za nás!“
John Maynard sa plavil s plne obsadenou loďou. Blízko cieľa začal z podpalubia stúpať dym. „Horí!“ bolo počuť výkriky. Všetci sa zhromaždili na palube. Muži hasili. Pumpy pracovali naplno. Oheň sa však rýchlo šíril. Všetka námaha bola zbytočná. Slabou nádejou bola len neveľká vzdialenosť od cieľa.
„Je Buffalo ďaleko?“ pýtali sa vydesení ľudia. Kormidelník ich v zúfalej situácii upokojoval a posielal na bezpečnejšiu provu. Sám zostal pri kormidle. Všetko záviselo od jeho statočnosti a vytrvalosti. Z lode už šľahali mohutné plamene.
Osud všetkých závisel od komunikácie medzi kormidelníkom a kapitánom lode. Kapitán Johna Maynarda inštruoval, aký držať kurz, ako vstúpiť do prístavu a priraziť k brehu. Na ten sa všetci bezpečne dostali, boli z dosahu ohňa a smeli si oddýchnuť. Až na Johna Maynarda, kormidelníka, ktorý zostal v plameňoch, aby dokončil svoju úlohu. Jemu už nemohol pomôcť nikto. Zhorel, aby zachránil loď plnú cestujúcich.
Práve tak nasadil Ježiš svoj život za ľudstvo.

Ježiš, ďakujem, že si vydržal a splnil si svoje poslanie.

Jaroslav Kuben

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi