Nepredávajú sa vari dva vrabce za halier? Ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. Nebojte sa teda! Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Evanjelium podľa Matúša 10,29-31

Čo sa týka počítania vlasov na hlave, v niekoľkých posledných rokoch to Bohu dosť uľahčujem. Napriek tomu som sa ešte nikdy nepokúšal spočítať si vlasy, ktoré mi na hlave zostali.
V skutočnosti nepoznám nikoho, kto by sa o to pokúsil. A na to Ježiš mieri. Náš Stvoriteľ nás pozná lepšie a dôkladnejšie, než my sami. Stará sa o nás.
Kristovo prirovnanie v dnešnom texte vypovedá o starostlivosti nášho Otca. „Nepredávajú sa vari dva vrabce za halier?“ pýta sa Ježiš. Halier bol najmenšou mincou v židovskej peňaženke. Bola to šestnástina denára, čo bolo veľmi málo. A za jeden halier ste si kúpili dva vrabce.
Lukášovo evanjelium uvádza tieto počty trochu inak. Lukáš hovorí, že päť týchto malých vtákov sa predáva za dva haliere. (Luk 12,6) Vďaka tomuto údaju je ilustrácia ešte pôsobivejšia. Trh s vrabcami zrejme fungoval podobne ako mnohé dnešné obchody. Keď ste boli ochotní minúť halier, dostali ste dva vrabce, ale keď ste investovali dva haliere, získali ste dvojnásobný počet vrabcov – plus jedného zadarmo. To je dobrý obchod! Keď dáme dohromady Matúša s Lukášom, uvedomíme si, že Boh sa stará dokonca aj o vrabce, ktoré zdanlivo nemajú žiadnu hodnotu. Jeden autor to vyjadril nasledovne: „Dokonca aj zabudnutý vrabec je drahý pre Pána Boha.“
Prečo sa teda Kristovi nasledovníci nemusia báť? Pretože majú nekonečne väčšiu hodnotu než vrabce. Ak sa Boh stará o vrabce, môžete si byť istí, že o každého z vás má oveľa väčšiu starosť.
To sú tri hlavné dôvody, prečo môžeme odhodiť strach. Ako kresťania by sme sa nemali báť, pretože:
– posledný súd všetko napraví a nastolí spravodlivosť (Mat 10,26.27) ;
– ľudia nemôžu urobiť nič, čo by nám uškodilo naveky (verš 28) ;
– Boh sa o každého stará, dokonca aj o tých, na ktorých tento svet a možno aj cirkev zabudli. (verše 29–31)
Aj dnes sa môžeme tešiť z toho, že máme Boha, ktorý sa o nás stará; Boha, ktorý je mocný a ktorý napokon všetko napraví.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi