Kazateľ 3,1: „Všetko má svoj čas…“

Pre sestru Denise Hochstrasser nadišiel čas odchodu do zaslúženého dôchodku. Sestra Denise viedla oddelenie Služby žien vo Švajčiarsku i pri Inter-Európskej divízii Cirkvi adventistov siedmeho dňa mnoho rokov. Bola obrovským zdrojom nadšenia, motivácie, lásky a ústretovosti. Teraz si zaslúži svoj voľnejší čas prežiť s manželom, deťmi, vnúčatami. I naďalej zostáva aktívnou členkou Služby žien vo svojom materskom zbore, dobrou radou a oporou svojej nástupkyni.

Oddelenie služby žien od apríla 2018 vedie Dagmar Dorn, vyštudovaná zdravotná sestra so špecializáciou na pôrodníctvo. Sestra Dagmar pracovala celé roky pre Oddelenie služby žien vo Švajčiarsku. Pravidelne sa zúčastňovala aj dobrovoľníckych misií po celom svete. Má bohaté skúsenosti v práci so ženami v rôznych etnikách, sociálnych postaveniach, na rôznych kontinentoch a v rôznych krajinách. 

Zvoleniu sestry Dagmar Dorn predchádzali návrhy, rokovania a predovšetkým veľa modlitieb. Mario Brito, predseda Inter-Európskej divízie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, vyjadril veľkú vďačnosť za túto ženu a praje jej a celému tímu Božie požehnanie a vedenie.

Heather-Dawn Small, vedúca Oddelenia služby žien pri Generálnej konferencii Cirkvi adventistov siedmeho dňa pri svojej aprílovej návšteve Rakúska privítala Dagmar Dorn a popriala jej a celému tímu Božie vedenie a mnoho motivačných stretnutí so ženami po celej Európe.

Na konferencii žien Moravsko-Sliezskeho združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v marci 2018 sme mali možnosť obe sestry privítať a stať sa tak svedkami tzv. predávania štafety. Bol to pre všetky zúčastnené veľmi silný zážitok. Keď sa sestra Denise modlila pri studni za všetky ženy a predovšetkým tiež za Dagmar, cítili sme dotyk Božieho Ducha a ako vyjadrila jedna z účastníčok, nebolo to len Božie požehnanie, ale priamo kúpeľ Božej lásky.

Sme veľmi poctené, že sme tento okamžik mohli prežívať spoločne. Denise nám všetkým bude chýbať, ale verím, že Dagmar vyplní jej miesto a jej pohľad veľkým srdcom na svet a ľudí v ňom nám bude motiváciou, povzbudením a požehnaním.

Boh Ťa žehnaj a sprevádzaj, milá Dagmar!

Iveta Halešová, vedúca Oddelenia služby žien pri Česko-Slovenskej únii Cirkvi adventistov siedmeho dňa

 

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi