V sobotu, 14. apríla 2012 bola oficiálne vysvätená modlitebňa Cirkvi adventistov siedmeho dňa (CASD) v Liptovskom Hrádku. Slávnostnej bohoslužby sa zúčastnili okrem miestnych veriacich i predstavitelia CASD, ako aj ďalších cirkví.

Zo Slova Božieho sa prítomným prihovoril Mikuláš Pavlík, predseda Československej únie CASD. Samotné vysvätenie modlitebne viedol predseda Slovenského združenia CASD, Karol Badinský. Počas bohoslužby pozdravili veriacich aj duchovní evanjelickej a katolíckej cirkvi z L. Hrádku a Východnej. Otvorenia modlitebne sa zúčastnili aj ďalší predstavitelia SZ CASD – Oliver Popovič (tajomník), Stanislav Bielik (hospodár), ako aj primátor Liptovského Hrádku, starosta obce Východná či ďalší hostia. Do slávnostného programu prispeli spevom mladí ľudia a miestny spevokol spolu so spevákmi z Gerlachova, ako aj spevokol evanjelického cirkevného zboru.

Modlitebňa v Liptovskom Hrádku vznikla vďaka štedrým darom veriacich CASD. Veľkú časť prác vykonali veriaci svpojpomocne, bez nároku na odmenu. S Božou pomocou tak vznikla na jednej z troch susediacich ulíc už tretia modlitebňa. Vedľa katolíckeho a evanjelického kostola vyrástol aj zbor adventistov. Zaujímavý je aj pôvodný účel tohto miesta. Je veľkou raritou a zároveň veľkou radosťou, že z bývalej krčmy je dnes miesto, na ktorom sa môžu veriaci ľudia stretávať s Pánom Bohom, čo vo svojom príhovore spomenul i evanjelický pán farár.

Ako vyjadril br. Badinský, predseda SZ CASD, v Liptovskom Hrádku vznikol nový Dom Boží, dom Písma a modlitby: „V novootvorenej modlitebni v Liptovskom Hrádku je na priečelí umiestnený drevený vyrezávaný obraz s vrchom Kriváň  a lúkami pod nim symbolizujúci miestny kraj. Súčasťou krásneho umeleckého diela, ktorý mu dáva špeciálny charakter je otvorená Biblia a kríž. Pri otváraní tohto Božieho domu, ktorý je svedectvom viery a túžby po Bohu sme prežili v Liptovskom Hrádku krásnu sobotu s jedinečnou atmosférou a milými ľuďmi. Vďaka Bohu za tento dom, za jeho ochotný ľud, za miesto evanjelia.“

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi