23. máj 2020 je Svetový deň modlitieb za ohrozené deti. Oddelenie detí Cirkvi adventistov siedmeho dňa sa aktívne zapája do služby pre deti na celom svete, uvedomujúc si ich zraniteľnosť. Generálna konferencia Cirkvi adventistov siedmeho dňa považuje túto službu za jednu zo svojich najdôležitejších aktivít. Priatelia, sestry a bratia, myslite túto sobotu v modlitbách na ohrozené deti na celom svete!

Lýdia Grešová, vedúca Oddelenia detí pri Česko-Slovenskej únii Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi