Rok 2015 je v našej cirkvi vyhlásený za Rok zdravia. V našej Únii by sme ho chceli prežiť ako Rok pohybu a zdravia, pričom dôraz položený na pohyb má svoje opodstatnenie. PICPodľa Harwardskej štúdie každá minúta telesnej aktivity nám predlžuje život až o dve minúty, pričom dôležitejšia ako intenzita je pravidelnosť pohybovej aktivity. A práve k tej by sme chceli vyzvať Vás i Vašich priateľov. Na webových stránkach našej cirkvi i v našich časopisoch sa budete stretávať počas celého roku 2015 s motivačnými a povzbudzujúcimi článkami. Taktiež pripravujeme misijnú knihu roka, ako i množstvo aktivít.

Rok 2015 chceme začať Týždňom pohybu a zdravia, ktorý uskutočníme pre všetkých záujemcov v krásnom prostredí Vysokých Tatier (Račkova dolina) od 4.1. do 11.1.2015 za účasti predsedu našej Únie br.Mikuláša Pavlíka. Vzhľadom však na limitovaný počet miest, je nutné prihlásiť sa čím skôr. Tiež sobota 10.1.2015 bude sobota venovaná téme komplexného zdravia.

Veríme, že Rok pohybu a zdravia sa stane pre Vás i Vašich priateľov príležitosťou nového začiatku v oblasti telesného, duševného či duchovného zdravia.

B.Kern, Vedúci odd.zdravia pri ČSÚ CASD

(kliknite na obrázok, ktorý chcete zväčšiť)

STR01STR02

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi