PF 2020

Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa.“ Biblia, Izaiáš 40,31

Ďakujeme za dobrú spoluprácu v uplynulom roku a do toho nového vstúpme spoločne povzbudení a odhodlaní dôverovať nášmu Bohu. 

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi