Mgr. Karol Badinský – kazateľ a vedúci oddelenia vnútornej misie Slovenského združenia Cirkvi adventistov s. d.

Obľúbený verš:

List Títovi 2,11-13. Je veľa veršov, ktoré mám rád, ale zdá sa mi, že tento najkomplexnejšie vystihuje vzťah medzi Bohom a nami a taktiež cestu od hriechu, cez milosť a vieru, k zbožnosti a záchrane. K životu v radosti a radostnom očakávaní príchodu Spasiteľa.

O mne:

Narodil som sa v adventistickej rodine. Vyštudoval som elektrotechniku a v tej oblasti som pracoval približne 15 rokov. Popri svojej práci som bol aktívny vo zbore, učil som deti, viedol som mládež, evanjelizáciu, bol som starším zboru. Ďalej som popri práci diaľkovo vyštudoval teológiu a leadership (vodcovstvo), v cirkvi pracujem ako zamestnanec od r. 1991. Manželka Emília po matke pochádza tiež z adventistickej rodiny, vyštudovala ekonómiu a pracuje v tej oblasti. Dcéra Miroslava študovala ekonómiu so zameraním na cestovný ruch a pracuje v cestovnej agentúre. Syn Ján vyštudoval sociológiu a pracuje v odbore. Dcéra Kristína študuje právnickú fakultu.  Moje hobby sú šport, príroda, knihy.

Motto:

Nikdy sa nevzdávaj, Božia milosť je najväčšia sila vo vesmíre.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi