vedúci oddelenia zdraviaNovota - na stránku CASD

Obľúbený verš:

Ján 16,26,27a
„V ten deň budete prosiť v mojom mene, a nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď sám Otec vás miluje…“ Mám viacero obľúbených veršov a celkovo asi najobľúbenejšou časťou Biblie je pre mňa Evanjelium Jána a Jánove listy.

O mne:

Pracoval som 20 rokov v rôznych funkciách v železničnej doprave i preprave. Pred vyše desiatimi rokmi som začal už ako veriaci slúžiť ľuďom v oblasti zdravého životného štýlu. Od roku 2011 sa táto oblasť stala aj mojou profesiou. Bol som tiež zvolený za koordinátora klubov zdravia OZ Život a zdravie. Absolvoval som rekvalifikačný kurz poradcu zdravého životného štýlu a pravidelne sa zúčastňujem školení s Loma Linda Univerzitou. V súčasnosti študujem na Adventistickom teologickom inštitúte.

Mám rád prírodu a keď je vonku teplé, slnečné počasie. Rád cestujem vlakom, fotím, behám, občas varím a vymýšľam nové recepty.

Som ženatý a mám dve dcéry, z toho jednu v pestúnskej starostlivosti.

Motto:

„Boh je nekonečne lepší, ako všetky moje, aj tie najlepšie predstavy o ňom.“ Som rád, keď sa o tom môžem znova a znova presviedčať a povzbudiť v tomto zmysle aj iných.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi