Daniel MarfoldiDaniel Márföldi, B.A. – tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov s. d.

Obľúbený verš:

„Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.“ (1. Kor 10,13) Vždy, keď prežívam problémy, ťažkosti, pokušenia a skúšky, ktoré život prináša, pripomínam si toto Božie zasľúbenie. Je pre mňa pevným bodom, o ktorý sa môžem oprieť.

O mne:

Narodil som sa v Leviciach hlboko veriacim rodičom. Od detstva som túžil byť kazateľom či misionárom. Socialistický režim mi však nedovolil úplne sa vyviazať zo štruktúry, ktorá mala na všetko limity, napríklad koľkí mladí ľudia z okresu môžu zísť z cesty a zamerať sa na duchovenskú činnosť. Vyštudoval som teda elektrotechniku a pracoval v tejto oblasti asi 12 rokov. Po páde totality som začal slúžiť ako knižný evanjelista. S manželkou Ivankou sme práci na tejto vinici venovali viac ako 20 rokov. Spolu sme tiež vyštudovali Teologický seminár Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Sázave. Posledné roky sme boli súčasťou zborovej rodiny v Martine, Žiline, Čadci, vo Vaďovciach a v Myjave, kde som pôsobil ako kazateľ evanjelia, samozrejme, s obetavou podporou mojej manželky. Vychovali sme tri deti, dcéry Renatu a Nicole a syna Ronalda. Voľný čas rád trávim nad biblickým textom a je mi potešením, keď sa o tento svoj koníček môžem s niekým podeliť. Mám rád spoločenstvo, komunikáciu s ľuďmi a budovanie vzťahov s nimi. Okrem toho obľubujem nenamáhavú turistiku, prírodu a cestovanie.

Motto:

„Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra!“

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi