OLYMPUS DIGITAL CAMERABohumil Kern – predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov s. d.

Obľúbený verš:

„Neboj sa lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. Posilním ťa, aj ti pomôžem, podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti.“ (Iz. 41, 10) Obľúbený je preto, lebo ma sprevádzal odkedy som spoznal Pána vo všetkých životných situáciach.

O mne:

Uveril som v r.1974 po návrate zo základnej vojenskej služby ako bývalý predseda SZM a nádejný kandidát komunistickej strany. Moje stretnutie s Pánom Bohom bolo veľmi dramatické, musel som sa rozhodovať medzi Ním a vzťahom k manželke s deťmi, k rodičom, k vysokej škole, k zamestnaniu a k pripravenej kariére. Keďže som bol o Jeho existencii presvedčený, rozhodol som sa Ho napriek všetkým dôsledkom nasledovať.

Aj keď sa skoro všetky dôsledky dostavili, On ma neopustil. Práve naopak. Daroval mi späť manželku s rodinou, nové zamestnanie v Slovenskej poisťovni i náhradu za vysokoškolské štúdium – teologické vzdelávanie, i keď spočiatku len tajne. Po prijatí ponuky do Moravsko-sliezskeho združenia CASD v r. 1983 za kazateľa som vzdelanie na našom seminári ukončil. Potom sme s manželkou a 5 deťmi (Bohumil, Peter, Katarína, Eva, Jan) slúžili v zboroch Ostrava-Zábřeh, Bohumín, Přerov, Lipník, Liptovský Mikuláš, Martin, Východná. Po zvolení za vedúceho oddelení – osobnej služby, detí a mládeže a zdravia v r. 1990 som pracoval na Slovenskom združení 4 roky. Potom som bol kazateľom na zboroch v Trnave, Bratislave, Seredi, Zvolene, Banskej Štiavnici, Krupine a Žiari nad Hronom. Od r. 2003 som opäť pracoval na Slovenskom združení CASD ako vedúci odd. osobnej služby, mládeže a zdravia. Od r. 2007 som sa venoval len oddeleniu zdravia a popritom zborom Prievidza, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou. Taktiež som na našom teologickom seminári vyučoval teológiu zdravia, bol som zvolený ako vedúci odd. zdravia pri ČSÚ a stal som sa členom výboru výživy pri Generálnej konferencii.

Medzi osobné záľuby patrí šport, práca v záhrade a v sade, zdravé varenie a pečenie …

Motto:

Byť tam kde ma chce mať Pán a robiť to, čo si On želá.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi