Bc. Miroslava Maláriková – administratívna pracovníčka

Obľúbený verš:

Jób 38. kapitola. Keď som to prvýkrát čítala, v duchu som otvárala oči a ústa pred veľkosťou Boha. Nikdy som sa nezamýšľala nad tým, ako čo vo vesmíre a na našej zemi funguje. Prišlo mi to samozrejmé. Ale po tejto Hospodinovej reči Jóbovi mi neostáva nič, iba v tichosti sedieť a ďakovať za to, že Tento veľký a mocný Boh, ktorý postavil piliere zeme a drží hrádzu vôd je mojim Bohom, ktorého môžem každý večer prosiť o to, aby bol so mnou a chránil mňa i mojich blízkych.

O mne:

Skončila som Sociálno – právnu činnosť a po jej ukončení som pracovala ako sociálna pracovníčka najprv v Krízovom stredisku pre týrané matky s deťmi a potom v Rehabilitačnom stredisku pre postihnuté deti. Medzi tým som pracovala ako zapisovateľka na Okresnom riaditeľstve policajného zboru a chvíľočku ako sekretárka okresného riaditeľa ORPZ. Potom prišla ponuka pracovať na Slovenskom združení CASD. Za túto prácu som vďačná, lebo ju mám naozaj rada. Popri práci som študovala na Pedagogickej fakulte predškolskú pedagogiku. Mám veľmi dobrých rodičov a brata, ktorých veľmi ľúbim a ktorí nás spolu s bratom učili spoznávať Pána Boha už od mala.

Naposledy ma veľmi oslovilo posolstvo z Ámosa o tom, že máme byť čestnými, spravodlivými, láskavými ľuďmi k tým, s ktorými sa stretávame. Hoci by to malo byť pre nás samozrejmosťou, žiaľ nie je tomu tak. Často sa nechávame uniesť svojimi aktuálnymi pocitmi a zabúdame byť k sebe láskaví, slušní, spravodliví a čestní. Ámos nehovoril tieto slová ľuďom, ktorí Boha nepoznali, ale tým, ktorí sa mu rozhodli patriť. Žiaľ aj nám sa stáva to, že na tieto vlastnosti zabúdame. Preto je mojou túžbou a zároveň modlitbou byť človekom, kotrý bude k iným čestný, spravodlivý a láskavý.

Motto:

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi