V tomto roku sa uskutočnili tri letné tábory zdravia, ktoré organizovalo Občianske združenie Život a zdravie s podporou oddelenia zdravia Cirkvi adventistov s. d. Na konci júna bol týždňový pobyt v chorvátskom Gradaci a v júli dva 5-dňové turnusy v Podhájskej. Spolu sa na nich zúčastnilo 130 účastníkov zo Slovenska, Česka a dokonca aj jedna účastníčka z ďalekého kontinentu – Slovenka žijúca v Austrálii. I keď celkovo prevládali skôr narodení, nechýbali ani účastníci mladšieho veku a deti. Najmladší účastník mal 2 roky, najstarší 82 rokov. Tábory zdravia sú určené pre širokú verejnosť, veľkú časť tvorili návštevníci klubov zdravia.

Náplň táborov zdravia bola zameraná na program NEW START v praxi. O zdravej výžive nebolo potrebné veľa prednášať, pretože si ju stačilo vychutnať vďaka kuchárom manželom Telekovcom (v  Chorvátsku) a M. Turóciovej s kolektívom (v Podhájskej). Dokázali, že jedlo môže byť zároveň zdravé aj chutné. Každý deň začínal rozcvičkou s českou lektorkou a cvičiteľkou Z. Hoffmanovou (Život a zdraví, z. s.), ktorá viedla účastníkov aj pri cvičení vo vode, tiež pomáhala radami ako si osvojiť princípy správneho držania tela. V doobedňajších prednáškach lektori OZ Život a zdravie K. Kernová a B. Kern ml. dávali dôraz predovšetkým na duševnú a sociálnu oblasť zdravia (zvládanie konfliktov, komunikácia vo vzťahoch, pozitívny prístup k životu, zdravé vedomie vlastnej hodnoty…). Témami ako prevencia kĺbových ochorení, zdravý spánok, prevencia nadváhy, dôležitosť vyváženosti a správnej motivácie v zdravom životnom štýle atď. ich dopĺňali lektorka Ľ. Ludhová a koordinátor klubov zdravia J. Novota (tiež vedúci táborov). Nechýbali ani rôzne merania, testy a osobné poradenstvo. Po doobedňajšej časti prednášok mali účastníci dostatok času na rekreáciu, kúpanie, výlety, turistiku, odpočinok… pri čom všetkom sa v príjemnom prostredí ľudia navzájom spoznávali, zbližovali a nadväzovali priateľské vzťahy. Večery boli venované duchovnej oblasti, dôraz bol daný na spiritualitu – osobný vzťah dôvery s milujúcim Bohom. Tajomník OZ Život a zdravie B. Kern (tiež kazateľ CASD) okrem iného rozvíjal verš Izaiáš 41,10 „Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.“ Posolstvo Biblie dopĺňal svojimi bohatými skúsenosťami zo života. Motivoval poslucháčov k nadviazaniu vzťahu s Bohom, ktorý im môže pomôcť prekonať strach a obavy, s ktorými vo vnútri často každý zápasí, byť pomocou v ťažkých chvíľach a dať nádej do budúcnosti.

Záverečné večery patrili spoločenskému programu zostavenému z príspevkov samotných účastníkov, či už boli veselé, ako vtipy, scénky… alebo aj vážnejšie, ako skúsenosti, zamyslenia…, piesne, hra na harmonike alebo spoločný spev. Celé pobyty sprevádzala priateľská atmosféra, dobrá nálada a radosť. Ako sa vyjadril napr. jeden z účastníkov: „Vytvorili sme tu úžasnú partu a dúfam, že sa dáme dokopy aj o rok a znova sa stretneme“.

Verím, že účastníci prežili povzbudenie do svojho života, aby urobili ďalšie kroky k zlepšeniu jeho kvality v oblasti fyzickej, duševnej, sociálnej aj duchovnej s presahom i do večnosti. Ďakujeme Bohu za jeho požehnanie a prítomnosť, ktorou nás tábormi sprevádzal.

Jaromír Novota, koordinátor klubov zdravia OZ Život a zdravie a vedúci oddelenia zdravia pri SZ CASD

 

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi