Výzva k 100 dňom modlitieb

Predstavte si milióny adventistov siedmeho dňa po celom svete, ktorí sa sto dní modlia za jednu vec! Chceme vás vyzvať, aby ste sa od 25. marca do 11. júla 2015 spolu s miliónmi ďalších modlili za prítomnosť a mocné pôsobenie Ducha svätého v priebehu zasadania Generálnej konferencie 2. až 11. júla 2015 v San Antoniu v Texase. Prosme o to, aby všetci členovia našej cirkvi plne prežívali prítomnosť Ducha Božieho a odovzdali sa Jeho vedeniu.

100 dní TITLEPremárnená príležitosť

Po zasadaní Generálnej konferencie v roku 1901 mala Ellen Whiteová videnie, v ktorom bola svedkom toho, ako účastníci stretnutia reagovali na pôsobenie Ducha svätého, ktorý ich viedol ku zmiereniu prostredníctvom pokory, vyznania hriechov a odstránenia bariér, ktoré mali medzi sebou. Potom nasledovali úprimné modlitby, piesne chvál a viditeľná prítomnosť Ducha svätého (Svedectvo pre cirkev, zväzok 8, str. 104 – 106).

Keď po svojom videní nadobudla vedomie, uvedomila si, že k tomuto veľkému zlomu, ktorý Boh zamýšľal, nedošlo. Tvrdosť sŕdc účastníkov zabránila jednote, ktorú Boh zamýšľal. S veľkým sklamaním si uvedomila, že Pán mohol prísť ešte v priebehu jej života! Ale Jeho ľud nepodriadil svoje myšlienky a názory vedeniu Ducha Svätého.

Môžu sa stať veľké veci

To, čo sa mohlo odohrať v roku 1901, sa môže stať v roku 2015! Ježiš nás pozýva, aby sme sa zjednotili a prosili o to, aby svojou mocou vstúpil do sŕdc jednotlivcov a aby prišiel vytúžený deň Jeho príchodu.

Pozvite svoju rodinu, priateľov a členov zboru, aby sa pripojili k 100 dňom modlitieb a hľadali Božiu vôľu pre zasadanie Generálnej konferencie!

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi