dokaz_o_bohu_skOd januára 2017 bude internetová televízia HopeTV každý týždeň vyvesovať nové video s krátkym zamyslením evanjelistu Kornelia Novaka. V 26 dieloch bude hovoriť o Bohu, cirkvi a zmysle života.

Kornelius Novak, rumunský motorkár a kulturista, sa narodil v roku 1975. Vyrastal v Nemecku, počas dospievania chodil do skautingu a trávil čas v posilňovni. Neplnoletý a naviac bez vodičského preukazu nechtiac zrazil cyklistu. Kvôli vysokým liečebným nákladom bol nútený zobrať prácu vyhadzovača na diskotéke. Mnohokrát sa ocitol v bezprostrednej blízkosti smrti, a preto sa rozhodol podstúpiť zdĺhavú zmenu životného štýlu. Absolvoval teologická štúdium a stal sa kazateľom. Napísal niekoľko kníh, medzi najznámejšie patrí “Krížom krážom: Na scéne “, kde predstavuje búrlivé životy svojich dvadsiatich priateľov vrátane toho svojho. V súčasnosti pracuje ako evanjelista.

V seriálu „Dôkaz o Bohu“ vychádza Kornelius Novak najmä zo svojich bohatých životných skúseností. Zdieľa vieru, ktorú postupne získal, a jemu charakteristickým spôsobom sa ju snaží odovzdať ďalej. Kornelius tak chce motivovať všetkých záujemcov k častejšiemu otváraniu a študovaniu Biblie, chce ich zoznámiť s niektorými základnými kresťanskými tematikami a vyzvať ich, aby sa nebáli hľadať odpovede na otázky, ktoré ich zaujímajú.

„Viem, že Boh má dobrý plán pro môj život, zažívam vypočutie modlitieb a prítomnosť nádherného Boha, ktorý vie všetko podstatné lepšie ako my a myslí to s nami vždy len dobre. Urob aj ty rozhodnutie pre Ježiša. AK môžeš zo srdca urobiť toto rozhodnutie, je to najlepší predpoklad pre to, aby si všetky ostatné rozhodnutia robil na správnom základe,“ píše v jednej zo svojich kníh Kornelius Novak.

Kornelius v jednotlivých dieloch zrozumiteľnou formou vysvetľuje základné princípy viery a snaží sa priblížiť Boha dnešnému človekovi. Veľký priestor tiež venuje Božej láske, dôležitosti harmonických vzťahov a potrebe odpustenia.

Tematická šírka tak môže osloviť veriacich i neveriacich divákov a priviesť ich k zamysleniu.

Webová stránka Kornelius Novak

Facebook Kornelius Novak

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi