Vydavateľstvo Advent-Orion pripravilo novú verziu knihy svetoznámeho bestselleru Cesta ku Kristovi od známej kresťanskej autorky Elen G. White. Ide o pôvodnú knihu doplnenú o inšpirujúce príbehy.

Z obsahu: V živote každého z nás nastane okamih, keď nevieme kadiaľ alebo možno ani nechceme ísť ďalej. Odchod blízkej osoby, nespravodlivosť, nevera, strata zamestnania. Svet nám ponúka mnoho riešení, no všetky sú iba dočasné. Naopak prijatie bez podmienok, trvalá láska, radosť, sloboda a nekončiaci sa život, to si praje každý z nás. Hoci nám sa to zdá nedosiahnuteľné, u Boha je to samozrejmosť. Ježiš nám prišiel Boha predstaviť takého, aký je. Zbaviť nás falošných predstáv a predsudkov. Jeho život tu na zemi je príkladom toho, čo dokáže Božia láska. Po tom, čo prinášal ľuďom do ich životov radosť a uzdravenie, mlčky znášal krivé obvinenia, urážky a fyzické týranie až na smrť. A to preto, aby nám bolo odpustené, čoho sme sa dopustili, a mohli sme spolu s ním vstúpiť do večného života v nebi. Ježiš Kristus je naša jediná cesta k Bohu. 

Príroda i zjavenie zhodne svedčia o Božej láske. Náš nebeský Otec je zdrojom života, múdrosti a radosti. Pozrite sa na úchvatné a prekrásne divy v prírode. Zamyslite sa nad ich obdivuhodným uspôsobením pre potreby a blaho nielen človeka, ale aj všetkých živých tvorov. Slnečný jas i dážď, ktoré osviežujú a obveseľujú zem, vrchy, jazerá a pláne – to presvedčivo hovorí o Stvoriteľovej láske. Veď Boh sa dennodenne stará o potreby všetkých svojich tvorov. Výstižné sú o tom žalmistove slová: „Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti“ (Ž 145,15.16).

Knihu si môžete objednať v cene 4 € (tvrdá väzba) alebo 1,70 € (mäkká väzba) tu: https://www.adventorion.sk/produkt/cesta-ku-kristovi-2/

 

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi