1) “Milý koronavírus!”  je názov propagačného spotu kampane Cirkvi adventistov siedmeho dňa k epidémii koronavírusu #1: Boh má veci pod kontrolou. Projekt bol iniciovaný Intereurópskou a Transeurópskou divíziou Cirkvi adventistov siedmeho dňa. V súčasnosti je realizovaný pod záštitou Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

2) “Milá babička, milý deduško!” je názov propagačného spotu kampane Cirkvi adventistov siedmeho dňa k epidémii koronavírusu #2: Nie ste sami. Projekt bol iniciovaný Intereurópskou a Transeurópskou divíziou Cirkvi adventistov siedmeho dňa. V súčasnosti je realizovaný pod záštitou Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

3) “Milý koronavírus, nie som sám!” je názov propagačného spotu kampane Cirkvi adventistov siedmeho dňa k epidémii koronavírusu #3: Nie som sám. Projekt bol iniciovaný Intereurópskou a Transeurópskou divíziou Cirkvi adventistov siedmeho dňa. V súčasnosti je realizovaný pod záštitou Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. 

4) “Milý koronavírus, nakazil si ma!” je názov propagačného spotu kampane Cirkvi adventistov siedmeho dňa k epidémii koronavírusu #4: Nakazil si ma. Projekt bol iniciovaný Intereurópskou a Transeurópskou divíziou Cirkvi adventistov siedmeho dňa. V súčasnosti je realizovaný pod záštitou Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

5) “Milý koronavírus, máme superhrdinov!” je názov propagačného spotu kampane Cirkvi adventistov siedmeho dňa k epidémii koronavírusu #5: Máme superhrdinov. Projekt bol iniciovaný Intereurópskou a Transeurópskou divíziou Cirkvi adventistov siedmeho dňa. V súčasnosti je realizovaný pod záštitou Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. 

6) “Milý koronavírus, berieš nám našich blízkych!” je názov propagačného spotu kampane Cirkvi adventistov siedmeho dňa k epidémii koronavírusu #6: Berieš nám našich blízkych. Projekt bol iniciovaný Intereurópskou a Transeurópskou divíziou Cirkvi adventistov siedmeho dňa. V súčasnosti je realizovaný pod záštitou Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. 

7) “Milý koronavírus, máme hrdinov všedného dňa!” je názov propagačného spotu kampane Cirkvi adventistov siedmeho dňa k epidémii koronavírusu #7: Máme hrdinov všedného dňa. Projekt bol iniciovaný Intereurópskou a Transeurópskou divíziou Cirkvi adventistov siedmeho dňa. V súčasnosti je realizovaný pod záštitou Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. 

8) “Milý koronavírus, máme sen!” je názov propagačného spotu kampane Cirkvi adventistov siedmeho dňa k epidémii koronavírusu #8: Máme sen. Projekt bol iniciovaný Intereurópskou a Transeurópskou divíziou Cirkvi adventistov siedmeho dňa. V súčasnosti je realizovaný pod záštitou Generálnej konferencie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi