Počas prvého štvrťroku 2020 budú veriaci zo zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa študovať biblickú knihu proroka Daniela. Materiály k spoločnému štúdiu pripravuje Oddelenie sobotnej školy

Vydavateľstvo Advent–Orion Vrútky má k dispozícii výklad knihy Daniel – Túžba zeme, od známeho autora J. Doukhana. Je možné si ju objednať cez zborových traktátnikov za akciovú cenu 2€ alebo priamo vo Vydavateľstve Advent-Orion.

Autor: Jacques Doukhan
290 strán, 13,8 x 21,5 cm, viazaná

JACQUES DOUKHAN získal doktorát v odbore hebrejskej literatúry na univerzite v Štrasburgu a doktorát z teológie na Andrewsovej univerzite v USA,na ktorej pôsobí v súčasnosti ako profesor hebrejčiny a Starého zákona

KNIHA PROROKA DANIELA vždy vzbudzovala nielen nadšenie, ale aj kritiku každého druhu. Jej tajuplný slovník a úžasné proroctvá podnietili zvedavosť nejedného čitateľa. Táto kniha budila úžas filozofov i vedcov, židov i kresťanov, ba aj moslimov. Inšpirovala celý rad umelcov a stala sa predmetom oslavných piesní aj hlbokých úvah. Videnie hebrejského otroka, ktorý sa ocitol v babylonskom zajatí, je univerzálne. Zahŕňa krásnu poéziu i hlbokú múdrosť, duchovnú meditáciu i prenikavé psychologické postrehy, zaujímavú históriu niekdajšieho sveta, ale tiež presné proroctvá, v ktorých spoznávame aj našu búrlivú dobu, poznamenanú Osvienčimom aj pádom marxizmu… To všetko Jacques Doukhan približuje čitateľovi vo svojom komentári ku knihe Daniel. Vo svetle nových objavov rukopisov biblických kníh pri Mŕtvom mori a na základe histórie starovekého Stredného východu autor systematicky skúma text a odhaľuje jeho skryté zákutia. Odovzdáva nám posolstvo netradičné, a predsa blízke – posolstvo nádeje, ktoré viac než kedykoľvek predtým napĺňa zúfalú túžbu našej zbedačenej zeme a odpovedá na problémy budúcnosti.

Vydavateľstvo Advent-Orion Praha pripravilo v českom jazyku 350-stranovú knihu DANIEL MOUDROST MOUDRÝM, ktorého autorom je Zdravko Stefanovic. S touto knihou je možné študovať biblickú knihu Daniel verš po verši. Knihu ponúka aj Vydavateľstvo Advent-Orion Vrútky v cene 14,40 €.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi