Zbor – je základná organizačná jednotka cirkvi na určenom území. Zbor tvorí najmenej 12 členov cirkvi. Úlohou zboru je plniť základné poslanie a ciele cirkvi na vymedzenom území, predovšetkým uspokojovať náboženské potreby členov cirkvi, propagovať prakticky prežívané biblické zásady viery, propagovať a realizovať zásady evanjelia, ktoré harmonicky rozvíjajú ľudskú osobnosť v oblasti duchovnej, duševnej, telesnej i spoločenskej. Spoločenstvá členov cirkvi, ktoré nemôžu vytvoriť vlastnú organizačnú jednotku cirkvi, tvoria skupiny, ktoré sú súčasťou niektorého existujúceho zboru. Skupinu vedie vedúci skupiny, menovaný výborom zboru.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi