Miller William – (15. 2. 1782 – 20. 12. 1849) bol americký baptistický farmár a neskôr kazateľ , ktorý sa v polovici devätnásteho storočia v Severnej Amerike zaslúžil o založenie  náboženského hnutia, ktoré očakávalo druhý príchod Ježiša Krista na zem, tzv. adventné hnutie.

Po rokoch intenzívneho štúdia Biblie dospel k presvedčeniu, že proroctvá knihy Daniel a Zjavenie odhaľujú čas druhého príchodu Ježiša Krista na zem.  V septembri 1822, Miller zhrnul svoje závery do dvadsiatich bodov. V článku 15 sa píše: “Verím, že druhý príchod Ježiša Krista je blízko, dokonca predo dvermi a že Kristus sa vráti v roku  1843“ .  Tento dokument však zostal skrytý počas mnohých rokov. Miller sa nakoniec so svojimi názormi podelil s niekoľkými priateľmi a neskôr na príležitostných stretnutiach kresťanov.

Od r 1833 začal prednášať na verejnosti. Postupne si jeho učenie získavalo čoraz viac záujmu veriacich rôznych cirkví. Toto hnutie, ktoré bolo medzi denominačné sa stalo veľmi významné. V roku 1843 počet členov bol cca 1 mil. W. Miller neskôr poopravil svoje závery a predpovedal druhý príchod Krista na zem 22. október 1844. Po nenaplnení tohto očakávania nastalo tzv. Veľké sklamanie. Hnutie sa rozpadlo na niekoľko skupín.  Jeho nasledovníci sú známi ako Milleriti . Medzi jeho duchovných dedičov sa počíta niekoľko denominácii, vrátane adventistov siedmeho dňa a Adventných kresťanov.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi