Rozvod a opätovný sobáš Kristus dovoľuje len v prípade smilstva. (Mat 19,9; porovnaj s Mat 5,32) Biblia robí rozdiel medzi smilstvom („porneia“) a cudzoložstvom („moicheia“). Bežne sa má za to, že termín „smilstvo“ označuje nelegitímny pohlavný styk medzi slobodnými ľuďmi a „cudzoložstvo“ znamená nelegitímny pohlavný styk ženatých a vydatých. Toto delenie však nie je presné. Pán Ježiš dovoľuje rozvod tam, kde sa medzi manželmi vytratila láska a kde jeden z nich realizuje zvrátené vzťahy a zotrváva v nich. Môže to byť aj nevera, ktorá je prejavom hlbokej manželskej krízy a odhaľuje narušené manželské vzťahy. Pohlavná zvrátenosť je prípad, pri ktorom nie je možné trvať na udržaní manželstva. Tam, kde táto zvrátenosť existuje, je možné hovoriť o rozvode a potom o novom sobáši nevinnej strany. Inými slovami, nevera (cudzoložstvo) nemusí byť dôvodom na rozvod, ale môže sa ním stať, ak bol týmto činom vzájomný vzťah manželov narušený do tej miery, že ďalší spoločný život nie je možný.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi